Forsvaret vil ha fleire cybersoldatar – men interessa har stupt

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Søknadane til ingeniørutdanninga til Cyberforsvaret har gått drastisk ned frå 300 til 178 søkjarar på få år, skriv NRK.

Men den eit-årige cyber-teknikarutdanninga er endå verre stilt. Der er det 29 søkjarar til dei 40 studieplassane.

Dette sjølv om Forsvaret er meir avhengig av denne kompetansen enn nokon gong.

– Vi ser at truslar kjem i nye former. Så cyberforsvar er nye område det er viktig at vi er godt rusta til å handtere, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Han meiner Forsvaret må vurdere tiltak viss ikkje rekrutteringa tek seg opp igjen.

Forsvaret konkurrerer med fleire høgskular om ungdommane med IT-interesse. Det trur nestkommanderande ved Cyberingeniør-skulen, Dag Kjønø, er ein av grunnane til nedgangen i talet på søkjarar.

Sjølv om det no er fleire plassar enn kandidatar til cyberutdanninga betyr det ikkje at alle kjem inn.

– Då må vi heller leve med at vi ikkje klarer å levere endå ein periode, seier Kjetil Røstad som håpar dei klarer å rekruttere fleire neste år.


Mia Landsem arbeider til dagleg som etisk hackar hjå Orange Cyberdefense, og brukar fritida si på å hjelpe dei som opplever å få nakenbileta sine spreidde. På Kvinnedagen heldt ho hovudappellen på markeringa i Trondheim. Foto: Orange Cyberdefense