Framsida Tema Student

Tema: student

NSO vil ha gratis bind og tampongar til studentar: − Vil motverke stigma

− Studentar menstruerer som alle andre, og det fører med seg kostnadar til sanitetsprodukt som den menstruerande ikkje kan velje vekk. Det fortel den nyvalde...

Éin av seks norske studentar har sjølvmordstankar

Årets resultat frå Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT) vart presentert digitalt måndag. Delen i undersøkinga som oppgir at dei har hatt tankar om å...

Studie: Den psykiske og fysiske helsa til studentane er forverra

Årets resultat frå Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT) blir presentert digitalt måndag. Dette er ei tilleggsundersøking til SHoT for å sjå spesielt på effektane...

Høie: Studentar treng ikkje å reise tilbake til studiestaden veka etter påske

– Det som kan gå føre seg digitalt, det skal gå føre seg digitalt, sa Høie på pressekonferansen om nye nasjonale tiltak tysdag kveld. –...

Studentar krev opne lesesalar: – Det einaste studentane har igjen av haldepunkt i kvardagen

Måndag kveld fekk studentar ved Universitetet i Oslo varsel om at campus stengjer for studentane frå 16. mars klokka 12.00. – Smittesituasjonen er no så...

Universitetet i Oslo blir stengt for studentar

Ifølgje Dagbladet fekk studentane ein e-post om det rundt klokka 23 måndag. – Smittesituasjonen er no så alvorleg i Oslo og Viken at vi dessverre...

Studentane er meir bekymra for jobbutsiktene etter koronapandemien

Ifølgje undersøkinga meiner 29 prosent av norske studentar at jobbutsiktene ser verre ut no. Ni prosent meiner dei ser mykje verre ut, skriv Universitas. Arbeidslivsforskar og...

UiO vil hurtigteste tusenvis av studentar dei neste tre vekene

Hurtigtestane skal gjerast unna på Blindern i Oslo, der UiO har campus. Alle studentar og tilsette som skal innom campusen på Blindern, blir oppmoda...

Studiebarometeret: Studentane meiner undervisinga blei dårlegare under korona

Det kjem fram i Studiebarometeret 2020. Meir enn 30.000 studentar har svart på den årlege undersøkinga, som tek for seg opplevd studiekvalitet. Det store biletet er...

Problemet eg ikkje visste kunne vere eit problem: Når frukosten kravlar

Kvar einaste veke får eg eit nytt problem som eg ikkje ein gong visste at kunne vere eit problem. Dette ser ut til å...
ANNONSE

MEIR OM L-innsikt

MEST LESE