ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Student

Tema: student

Annankvar student fryktar arbeidsløyse

Talet kjem frå ei undersøking gjort av Sentio for Universitas og Norsk studentorganisasjon og tilseier at 150.000 studentar fryktar at overgangen til arbeidslivet kan...

Fleire forfølgde studentar får fullføre utdanninga i Norge

Over heile verda blir studentar straffa for å engasjere seg for demokrati og menneskerettar. Students at Risk har sidan 2015 vore ei mellombels ordning i...

Åtte tips for å lukkast med oppgåveskriving

Å skriva akademiske oppgåver, anten det er kortare semesteroppgåver eller større arbeid som bachelor- eller masteroppgåver, er noko av det mest krevjande med å...

Åtvarar mot kutt i fri rettshjelp

– Det er svært synd at vi no står ovanfor den situasjonen at vi kanskje ikkje er i stand til å gje eit grunnleggjande...

Overraska over kor mange som droppar ut

30.000 registrerte studentar vart følgt frå dei begynte på ein bachelorutdanning i 2010 fram til 2015. I rapporten kjem det fram at 23,8 prosent...

Slik gjer du når du treff på ein dritsekk

Sutton laga fleire bøker som tek opp dette temaet, og den nyaste, The Asshole Survival Guide, er rett og slett ein guide for å...

Seks av ti fullfører høgare utdanning

Berre seks av ti studentar som starta høgare utdanning i 2008, hadde fullført etter åtte år. Studentar som har foreldre med høg utdanning, gjer...

Deprimert? Du er ikkje åleine!

– Det som er felles for studentane er at dei er utsett for nokre belastingar som me kallar livsbelastningareller livskriser, seier Kari Jussie Lønning,...

Velkommen til 30-åra

I starten verkar alt så enkelt. Du er ferdig på vidaregåande, og verda ligg framfor deg. Åå, så bra det skal bli å flytte...

Fredspris frå Lora til Libya

Saka vart først publisert i Vigga. Da Håkon Noren (22) frå Lora flytta til Trondheim for å studere filosofi hausten 2015 hadde han knapt høyrd om...
ANNONSE

MEIR OM student

MEST LESE