ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Student

Tema: student

Statsbudsjettet: Dette er viktig for deg som er ung

Tysdag la Solberg-regjeringa fram sitt siste forslag til statsbudsjett for 2022. Dette vil truleg bli endra ein del av den påtroppande Støre-regjeringa, men legg...

Meiner studentane er gløymde i statsbudsjettet

– Solberg-regjeringa har sagt at dei skal satse på kunnskap, men dei har gløymt dei viktigaste i høgare utdanning, nemleg oss studentar.  Det seier Tuva...

Fleire unge er uføre, slit og er bekymra

Samstundes viser tal frå Nav at det var 21.201 uføre under 29 år i Norge ved utgangen av første halvår. – Det er eit historisk...

Studentar blir nekta å bruke nynorsk

– Dette er eit teikn i tida der norsk sakkar akterut i akademia, og då går det særleg utover nynorsk, seier Peder Lofnes Hauge,...

Jobb står for aukande del av studentinntektene

Jobbinntekter stod for 45 prosent av dei samla inntektene til studentar i 2016, medan det i 2019 stod for 53 prosent. – Dette tyder på...

Framleis fleire tusen studentar i bustadkø: – Uforsvarleg

Samskipnadsrådet har henta inn tal frå dei fjorten studentsamskipnadene i landet om kor mange studentar som har vorte tildelte bustader og kor mange som...

Studentar vert tvinga over i privat leigemarknad: – Fleire slit med heilt grunnleggande kostnader

Det er fleire studentar som ynsker seg studentbustad, enn det er studentbustader. Nyleg skreiv Samskipnadsrådet i ei pressemelding at talet på studentar som står i kø for...

Utanlandsstudentane skuldar meir pengar

I 2008 var gjennomsnittsgjelda til ein norsk bachelorstudent i utlandet 352.000 kroner, medan ho i 2020 var 599.000 kroner, viser tal frå Lånekassen som NRK har...

FHI snur om studentvaksinar ved universitet

Kommuneoverlege Ådne Dæhlin i Ås seier til VG at han vart bekymra då FHI fredag førre veke brått vedtok å avvikle ordninga. – Vi hadde opphavleg bestilt...

Over 10.000 i studentbustadkø – NSO etterlyser nye studentbustader

Køtala har minka med 6.088 studentar, frå 16.421 2. august til 10.333 16. august, skriv Samskipnadsrådet.no Køtala går ned fordi studentar anten flyttar inn i ein...
ANNONSE

MEIR OM Studentbustad

MEST LESE