ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Student

Tema: student

Studentar prøvde å svindle seg til 36 millionar kroner

I 2017 kontrollerte Lånekassen bustatusen til 43.000 studentar som hadde oppgitt å bu borte. Av desse var det 2.321 studentar som ikkje kunne dokumentere at...

Studentbarometeret: Her er studentane mest nøgde

Studentane på politiutdanning er dei mest tilfredse med kvaliteten på studieprogrammet, med ein snittscore 4,7. Det viser ferske tal frå Studentbarometeret. På den andre sida...

Desse studiane tar mest og minst tid

Odontologi-studentane bruker i snitt 49,3 timar i veka på å studera. Dei toppar lista over tidbruk i Studentbarometeret som blei lagt fram måndag morgon....

Fleirtal for lovfesta rett til studentombod

– Det at vi no gjev alle studentar tilgang på eit studentombod kan senka terskelen for fleire til å melda frå om kritikkverdige forhold...

Slik vel du rett studium

Vala er uendelege, og råda er mange for den som skal velje kva dei skal studere. Statistikken og konsulentbyråa kjem med sine svar om...

Sykepleierforbundet fryktar studentar blir utsette for seksuell trakassering

– Sjukepleiarstudentar i endå større grad enn sjukepleiarar er utsette for dette, nettopp fordi at dei er ute i praksis, dei er unge, dei...

Annankvar student fryktar arbeidsløyse

Talet kjem frå ei undersøking gjort av Sentio for Universitas og Norsk studentorganisasjon og tilseier at 150.000 studentar fryktar at overgangen til arbeidslivet kan...

Fleire forfølgde studentar får fullføre utdanninga i Norge

Over heile verda blir studentar straffa for å engasjere seg for demokrati og menneskerettar. Students at Risk har sidan 2015 vore ei mellombels ordning i...

Åtte tips for å lukkast med oppgåveskriving

Å skriva akademiske oppgåver, anten det er kortare semesteroppgåver eller større arbeid som bachelor- eller masteroppgåver, er noko av det mest krevjande med å...

Åtvarar mot kutt i fri rettshjelp

– Det er svært synd at vi no står ovanfor den situasjonen at vi kanskje ikkje er i stand til å gje eit grunnleggjande...
ANNONSE

MEIR OM Statsbudsjettet

MEST LESE