ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgskulen på Vestlandet

Tema: Høgskulen på Vestlandet

Studiestadane på Vestlandet får ikkje fylt opp plassane

11 av studieprogramma ved HVL har fylt opp mindre enn 60 prosent av dei planlagde studieplassane ved studiestart. Sju av programma er i Haugesund...

Mobilapp skal motivera elevar til å vera på skulen

– Me blei utruleg glade og stolte! seier Hana Colakovic, dagleg leiar (CEO) i AltReal til Framtida.no. Studentselskapet AltReal har fått éin million kroner i...

Nærare nytt universitet på Vestlandet

Høgskulen er fleire steg nærare å bli det ellevte universitetet i landet etter at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) godkjende fleire nye...

På dette klimastudiet har 60 prosent av studentane fått relevant jobb

– Klimautfordringane grip gjennom heile samfunnet, på tvers av alle sektorar. Det er ein av dei viktigaste grunnane til at ein treng den type...

– Får relevante jobbar etter studiet

Saka er henta frå Sunnhordland. Studentar frå Høgskulen på Vestlandet (HVL) får relevant arbeid etter studia. Det slår den store Kandidatundersøkinga 2018 fast. Den viser...

Ny maritim utdanning på trappene

Sjølv om piloten er lagt til Høgskulen på Vestlandet, er det nye utdanningstilbodet eit samarbeid med Universitetet i Søraust-Noreg, NTNU og UiT Noregs arktiske...

Ønskjer framleis nytt universitet i vest

– Ein blir ikkje automatisk betre om ein får universitetsstatus. Men det er ein heil del dører som opnar seg, og det gjev oss...

Høgskulen på Vestlandet får fire fakultet

Styret for Høgskulen på Vestlandet går inn for at høgskulen får fire fakultet. Det er eitt meir enn tilrådinga frå rektor. Det skriv universitetsavisa På Høyden. Vedtaket...

Fekk klar beskjed: – Våg å utfordra politikarane

– Ver klar over kor viktige de er, seier Hilde Frafjord Johnson frå scenen, og fortel om Noreg sitt sentrale arbeid i fredsmekling, bistand...

Blir rektor for Høgskulen på Vestlandet

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet (HVL) vedtok torsdag å tilby Berit Rokne (61) stillinga som rektor, i ein åremålsperiode på fire år. Rokne er i...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE