ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Utdanning

Tema: Utdanning

Uroa for framtida for velferdsstaten

Det viser ei undersøking frå Framtida.no som 270 elevar på 16 vidaregåande skular i Noreg har svara på. Grunna for låg svarprosent kan ikkje resultata...

Utviklingsministerposten er ledig – men berre for éin dag

Det skjer i samband med jentedagen 11. oktober, då jenter tek over leiarstillingar i heile verda, opplyser Utanriksdepartementet. Personen som «blir tilsett», får ansvaret for Noregs...

Korona ramma læringsmiljøet – fagskulestudentar urolege

Tilfredsheita til studentane med studietilbodet er svekt på dei fleste områda, viser ei fersk undersøking av studiekvaliteten som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i...

Fleire unge utanfor arbeid, utdanning og opplæring

Etter ein årleg nedgang i delen unge utanfor sidan 2015, er trenden no broten. Ifølgje førebelse tal frå SSB var i overkant av 114.000...

Fleire søkjer yrkesfag enn studieførebuande

– Noreg treng fleire fagarbeidarar, derfor er det bra at det stadig er fleire som søkjar yrkesfag, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Dei...

Tett oppfølging hjelper unge uføre ut i arbeid: – Ingen er god på alt, men alle er god på noko

Nav-prosjektet #syktbrajobb hjelper unge uføre under 35 år ut i ordinært lønna arbeid. Frida Sture (25) er ei av dei: – Eg valde å søke jobb...

Stor vekst i talet på studentar og tilbod på fagskulane

Tilstandsrapporten for høgare yrkesfagleg utdanning viser at det vart 14 prosent fleire utdanningstilbod på fagskulane frå 2019 til 2020. – Dette er fantastiske nyheiter og har...

Utdanningsdirektoratet vil ikkje ha fritt skuleval

Det skriv Kommunal Rapport, som viser til ei utgreiing direktoratet har gjort for å kartleggje korleis regjeringa kan hindre at fylka bruker nærskuleprinsippet i...

Fleire enn før har valt vidareutdanning framfor arbeid i koronaåret

Då landet stengde ned i fjor var 38.000 studentar i innspurten av grada si ved norske universitet og høgskular. Korleis har det gått med...

Barn av høgt utdanna foreldre presterer betre i skulen: – Det er mange ting som spelar inn

Utdanningsnivået til foreldre har betydning for kor godt elevar i grunnskulen presterer, viser ein ny artikkel frå SSB. – Det er mange ting som spelar...
ANNONSE

MEIR OM Skule

MEST LESE