ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

Gode erfaringar med ope internett på eksamen

– Eksamen skal måle kva elevane har lært. Samtidig må vi sørgje for at eksamen og den undervisninga elevane får til dagleg heng godt...

På denne skulen «gamer» elevane i timen

Akademiet Vidaregåande Skule i Ålesund er ein av skulane som har innført e-sport for elevar på studiespesialiserande dette skuleåret. Rektor Ole Martin Tonheim var...

Positive røynsler med mobilforbod i skulen

Resultata byggjer på ei spørjeundersøking kanalen har gjort blant 1000 rektorar ved norske barne- og ungdomsskular og vidaregåande skular. 80 prosent har heilt eller delvis forbod mot...

Fritt skuleval for heile Vestland fylke stemt ned

Fleirtalet meiner at storfylket hovudsakleg bør halda på dei inntaksområda som gjeld for dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og Fjordane i dag. Firda...

Ole Sivert og Paulina går på skule – og på jobb

Saka var først publisert på Ryfylke.net. – Eg synest dette er eit godt utdanningstilbod. Nå får eg lagt eit godt grunnlag for seinare ingeniørstudiar. Målet...

Trass store forskjellar: – Ikkje smartare elevar i aust

Ferske tal frå Utdanningsdirektoratet viser at det i dette skuleåret er 1600 elevar på ungdomsskulen som tar fag frå vidaregåande. Det er ein auke...

Oslo dårlegast på gjennomføring av vidaregåande skule

– Det er store variasjonar mellom fylka, og store skilnader mellom skulane i same fylke. Det er viktig å vere open om resultata, slik...

Mange elevar synest vidaregåande er for lik ungdomsskulen

– Vidaregåande skule er for straumlinjeforma og for lite fleksibel. Mange av elevane på studiespesialisering opplever vidaregåande som ei forlenging av ungdomsskulen, utan moglegheiter...

Tyngre for innvandrarungdom enn for andre å få lærlingplass

Tendensen kjem fram etter at Utdanningsdirektoratet har sett nærmare på korleis det gjekk med dei som søkte lærlingplass i 2016 og 2017. Analysen viser at...

Regjeringa vil ikkje ha overgrepsdømte i vidaregåande skule

Personar som er dømde for seksuelt misbruk av mindreårige, skal ikkje få lov å jobbe i vidaregåande skular og folkehøgskular, meiner regjeringa og foreslår...
ANNONSE

MEIR OM Vidaregåande skule

MEST LESE