ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

«Fullføringsreforma – ein skulegang skreddarsydd for eleven»

Onsdag 7. april skriv Magnus Rotevatn at Venstre og regjeringa si fullføringsreform er «full av tomme ord og lite handling». Rotevatn kallar reforma for eit...

Fullføringsreforma – full av tomme ord og lite handling

Det er ikkje nokon tvil om at fråfallet i den vidaregåande skulen er altfor stort. Meir enn 20% fullfører ikkje opplæringa innan 5-6 år. Studie-...

Regjeringa vil kutte fag og gje vidaregåandeelvar fullføringsrett

– Dette er dei største endringane i vidaregåande skule sidan 1990-talet, sa statsminister Erna Solberg (H) då den nye reforma vart lagt fram. Den har...

Regjeringa opnar for bruk av munnbind på vidaregåande skular

Utanfor undervisning betyr til dømes til og frå klasseromma og i friminutt. Tiltaket skal vere eit ekstra smitteverntiltak for elevar og tilsette, opplyser Kunnskapsdepartementet...

Rekordmange jenter har søkt på gutedominerte utdanningsprogram

I 2012 var berre 4 prosent av søkjarane til bygg- og anleggsteknikk jenter. På teknologi- og industrifag var delen jenter 12 prosent. I år...

Då Noreg stengde hadde Ingvild (18) akkurat starta på ny skule: – Sårt å skulle verte kjend over Teams

– Eg hadde akkurat bytt vidaregåande etter å ha vore heime frå skulen i nesten tre månadar, og skulle endeleg kome meg attende. Ingvild Husby...

Åtvarar mot mangel på helsesjukepleiarar – fleire brukar fritida si på å følgja opp elevar

– Det er fleire kommunar som manglar forståing for korleis me jobbar, seier leiar i Landsgruppa for helsesjukepleiarar, Ann Karin Swang. I ein ny rapport...

3 av 4 sensorar var ueinige om karakteren på norskeksamen

– Funna våre gir grunn til bekymring, seier Gustaf B. Skar, professor i norskdidaktikk ved Skrivesenteret ved NTNU. Han har skrive rapporten saman med...

Undersøking: Flest misnøgde med skulehelsetenesta i nord

– Ungdommen er blant dei som kjenner covid-stresset sterkast på kroppen, og det er derfor det er så utruleg viktig at dei har nokon...

FHI snur – meiner tiltak har store konsekvensar for barn og unge

I ein tabell i den første versjonen av Folkehelseinstituttet (FHI) sin rapport om tiltaksbyrda for dei ulike gruppene i landet, er restriksjonar for vidaregåande...
ANNONSE

MEIR OM Korona

MEST LESE