ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

Fråværsgrensa er tilbake frå hausten av

For elevar som har milde eller ingen symptom på sjukdom, men som likevel må halde seg heime, kan skulane vurdere ei ordning der elevane...

Prinsesse Ingrid Alexandra til Elvebakken vgs.

Kommunikasjonssjef ved Det kongelege hoffet, Guri Ofstad Varpe, stadfestar overfor NTB at prinsesse Ingrid Alexandra skal gå studiespesialiserande linje på den populære skulen, der...

13.000 arbeidsledige og permitterte får tilbod om nettkurs

– For å gi dei som har mista jobben eller vorte permittert eit utdanningstilbod har regjeringa dobla satsinga på nettbaserte kurs. No kan over...

Takla heimeskule med glans – Linn (18) fekk 20 seksarar på vitnemålet

– Eg er vand med å arbeida åleine og er glad i å jobba heima. Så det var ikkje noko problem for meg. 18 år...

Utval vil la elevane sjølv velje eksamensfag

Slik ordninga fungerer i dag, blir elevar trekte ut tilfeldig til eksamen siste året på ungdomsskulen og på vidaregåande. Denne ordninga gjer at nokre elevar...

Utval vil ha færre timar framandspråk på vidaregåande

Det regjeringsoppnemnde Lied-utvalet skal foreslå endringar i den vidaregåande opplæringa. Dei foreslår at timetalet med framandspråk blir redusert, utan å gå nærare inn på...

Slik vil regjeringa sikra vgs-elevar og lærlingar

I dag er nesten 360.000 nordmenn heilt eller delvis arbeidsledige, mange på grunn av koronakrisa. Krisetiltaka har òg gått hardt ut over lærlingane. Sjølv om...

– Nærmiljø bør telja tyngst for inntak til vidaregåande i Vestland

Inntaket til vidaregåande skular i Vestland bør ikkje berre baserast på karakterar, og alle elevane i Vestland fylke bør ha rett til å gå...

Regjeringa vil ikkje føra fråvær i vgs fram til sommaren

Allereie i byrjinga av mars annonserte regjeringa at vidaregåandeelevar som hadde fråvær av helsemessige årsaker ikkje måtte til legen for å få dokumentasjon, grunna...

Meir stønad til koronaramma elevar

– Regjeringa har vedteke å utvide tilbodet om ekstra lån og stipend til elevar på vidaregåande skule som ikkje bur heime, og som har...
ANNONSE

MEIR OM Korona

MEST LESE