ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

Regjeringa vil ikkje ha overgrepsdømte i vidaregåande skule

Personar som er dømde for seksuelt misbruk av mindreårige, skal ikkje få lov å jobbe i vidaregåande skular og folkehøgskular, meiner regjeringa og foreslår...

Meining: Karakterfri kvardag – også i den vidaregåande skolen

For fjerde året er eg i gang med karakterdempa norskundervisning ved Orkdal vidaregåande skole. Tilbakemeldingane frå elevane er så langt gode. Dei blir meir...

Sanner opnar for 11. skuleår for svake ungdomsskuleelevar

Av 60.000 elevar som forlèt ungdomsskolen kvart år, er det om lag 8.000 som har så dårlege karakterar eller har stroke i så mange...

Kunnskapsdepartementet vil auke utstyrsstipendet for dyre yrkesfag

Sidan 2007 har alle elevar i vidaregåande opplæring hatt krav på utstyrsstipend frå Lånekassen. Utstyrsstipend blir gitt for å dekke ulikt skulemateriell, for eksempel...

Framleis lågt fråvær i vidaregåande skule

– Fleire elevar er til stades på skulen, og færre droppar ut undervegs. Fleire får karakter i faga, og delen elevar som ikkje får...

Rekordmange norske elevar vil gå på skule i Frankrike

Til saman 78 norske ungdommar har søkt om å ta heile den vidaregåande opplæringa si i Frankrike. Det er 30 prosent fleire enn snittet...

Fleire fullfører vidaregåande skule

Delen som gjennomfører har auka med rundt 5 prosentpoeng frå 2006- til 2012-kullet. 74,5 prosent er den høgste delen sidan målingane begynte, og ein...

Liva gjekk ut frå vidaregåande med 23 seksarar

Liva trur at grunnen til at ho har oppnådd så gode resultat er at ho passar godt inn i det skulesystemet som finst. – Eg...

Frida vil gå påbygg, men Fylkeskommunen ser helst at ho tek fagbrev

Først publisert i Porten.no Luster: – Eg har søkt påbygging til generell studiekompetanse i Årdal etter to år på helse og oppvekstfag, seier Frida Kvalsvik. Ho står...

Noreg får FN-kritikk for ekskluderande undervising

Barnekomiteen har nyleg vurdert korleis Noreg oppfyller forpliktingane i Barnekonvensjonen. Tilrådingane kom i førre veke. Komiteen rettar kritikk mot undervisinga til elevar med funksjonsnedsettingar...
ANNONSE

MEIR OM Skulepolitikk

MEST LESE