ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

Kunnskapsdepartementet vil auke utstyrsstipendet for dyre yrkesfag

Sidan 2007 har alle elevar i vidaregåande opplæring hatt krav på utstyrsstipend frå Lånekassen. Utstyrsstipend blir gitt for å dekke ulikt skulemateriell, for eksempel...

Framleis lågt fråvær i vidaregåande skule

– Fleire elevar er til stades på skulen, og færre droppar ut undervegs. Fleire får karakter i faga, og delen elevar som ikkje får...

Rekordmange norske elevar vil gå på skule i Frankrike

Til saman 78 norske ungdommar har søkt om å ta heile den vidaregåande opplæringa si i Frankrike. Det er 30 prosent fleire enn snittet...

Fleire fullfører vidaregåande skule

Delen som gjennomfører har auka med rundt 5 prosentpoeng frå 2006- til 2012-kullet. 74,5 prosent er den høgste delen sidan målingane begynte, og ein...

Liva gjekk ut frå vidaregåande med 23 seksarar

Liva trur at grunnen til at ho har oppnådd så gode resultat er at ho passar godt inn i det skulesystemet som finst. – Eg...

Frida vil gå påbygg, men Fylkeskommunen ser helst at ho tek fagbrev

Først publisert i Porten.no Luster: – Eg har søkt påbygging til generell studiekompetanse i Årdal etter to år på helse og oppvekstfag, seier Frida Kvalsvik. Ho står...

Noreg får FN-kritikk for ekskluderande undervising

Barnekomiteen har nyleg vurdert korleis Noreg oppfyller forpliktingane i Barnekonvensjonen. Tilrådingane kom i førre veke. Komiteen rettar kritikk mot undervisinga til elevar med funksjonsnedsettingar...

Bybanen i Bergen og vidaregåande skular blir nynorske

– Johoo! vart det ropt bak i salen da fylkestinget stemte over målformsaka i fylkestinget, skriv Bergens Tidende. Skyss har til no hatt høve til...

I dette faget manglar éin av tre lærarar formell kompetanse

Delen lærarar med formell fagkompetanse er godt over 80 prosent i dei fleste fellesfag, men variasjonane frå fag til fag er store, viser SSBs nye...

«RIP norsk» vann Holbergprisen i skulen

Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F.E. Grønningsæther ved Heggen vidaregåande skule har forska på språkferdigheiter i norsk og engelsk og analysert korleis språkferdigheiter...
ANNONSE

MEIR OM Vidaregåande skule

MEST LESE