ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

Ap krev krisepakke til skulane

På éin dags varsel etter nyttår varsla regjeringa at alle ungdomsskulane i landet og vidaregåande skular måtte over på raudt nivå med strengare smitteverntiltak...

Datatilsynet om kamera i digital undervisning: – Må erkjenna at det er ei større belastning

For mange elevar og studentar har heimeskule og videoundervisning vorte den nye normalen under koronapandemien. Men ikkje alle vil ha på kamera i dei digitale...

Første skule i landet tilbyr fagbrev i dyrefaget

Det er fagfornyinga neste år som opnar for at Stend skal utdanne elevar som kan bli lærlingar i dyrefaget. Lektor Randi Helene Tillung på...

Isak (17) vann talekonkurranse ved å snakke om si eiga psykiske helse: – Mi hjartesak

– Det var sjølvsagt vanskeleg å skrive om noko så ærleg, men det er verd det. Eg håpar dei som slit søker hjelp og byrjar...

Nær halvparten av dei unge kjenner seg einsame under pandemien

Frå april til november oppgav i gjennomsnitt 37 prosent av dei unge mellom 16 og 19 år at dei var einsame på grunn av...

Elevar vil ha heimeskole for å unngå smitte før jul

– I år er det viktig at folk får feira jul saman med familiane sine. Det er ekstra viktig at me ikkje risikerer at...

Opposisjonen vil stanse fritt skuleval – fryktar segregering og nedlegging

– Regjeringa ønskjer at elevar skal ha større moglegheit til å velje kva for ein vidaregåande skule dei skal byrje på enn det mange...

Fire av ti jenter på vidaregåande har opplevd seksuell trakassering

40 prosent av alle jentene på vidaregåande skule har det siste året vorte utsett for uønskt seksuell merksemd eller trakassering. For gutar er tilsvarande tal...

1 av 20 yrkesfagelevar sluttar på skulen

Ny statistikk frå Utdanningsdirektoratet for skuleåret 2019–20 viser at 5 prosent av elevane på yrkesfag slutta i løpet av skuleåret utan å ha byrja...

Vidaregåande skular tener millionar på lakseoppdrett

13 skular i Noreg er tildelt undervisningskonsesjon for oppdrett av laks og aure. Ein laksekonsesjon er eit løyve til å drive med oppdrett av laks,...
ANNONSE

MEIR OM Fiskeoppdrett

MEST LESE