ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

Tea (18): «Gi realfag ein sjanse»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Matematikk. Kjemi. It. Biologi. Fysikk. Dei berykta realfaga. Skumle, og heilt umoglege å meistre....

Elevar i distrikta vel oftare yrkesfag

Ei undersøking frå SSB finn at elevar frå urbane og rurale strok ofte vel ulike retningar når dei skal ta steget vidare frå ungdomsskulen. Nærmare 68 prosent...

Fleire elevar blir mobba i skulen

Fredag offentleggjorde Utdanningsdirektoratet funn frå Elevundersøkelsen 2022. Undersøkinga viser at det har vorte meir mobbing i skulen samanlikna med 2021 – og mobbetala i...

«At ein robot no kan erstatte lærarane sine roller og elevane si eiga læring bekymrar meg»

Dette er eit meiningsinnlegg som gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Kvifor vere skeptisk til eit hjelpemiddel som vil løfte norskfaget? spør Ragnhild Thielemann. Ho...

Streikeramma elevar kan tape pengar resten av livet

Manglande undervisning grunna lærarstreiken kan ha påverknad for kor mykje pengar elevane vil klare å tene i framtida, skriv ung.forskning.no. Frå 1983 til 2014 opplevde Argentina...

Lærlingane William (18) og Helga Mari (18) seglar jorda rundt

– Ein vert ganske audmjuk av å stå på dekk og sjå opp på toppen av riggen, og høyre at «du skal opp dit», fortel...

Skulepolitisk ønskeliste til jul: «Elevane fortener meir enn fine ord i år»

Jula nærmar seg med stormsteg, og snart er nok eit semester over. Det har vore eit kaotisk skuleår prega av gjeninnføring av fråværsgrensa, eksamen og...

Kort forklart: Må eg vere med på skulegudsteneste?

Det korte svaret er: Nei, du treng ikkje vere med på ei skulegudsteneste. Grunnskulen i Noreg har kristne røter, og religionen var ein gong ein...

Regjeringa skal teste nye eksamensformer

– Dagens eksamensform er gamaldags, urettferdig og lar ikkje elevane vise kva dei faktisk kan. Det skriv Freddy André Øvstegård (SV) på e-post til Framtida.no....

Elevorganisasjonen krev meir enn dobla bortebuarstipend

Elevar som ikkje kan bu heime medan dei går på vidaregåande skule har rett på bortebuarstipend frå Lånekassen. I dag er stipendet 4979 kroner i...
ANNONSE

MEIR OM Vidaregåande skule

MEST LESE