ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

Frida vil gå påbygg, men Fylkeskommunen ser helst at ho tek fagbrev

Først publisert i Porten.no Luster: – Eg har søkt påbygging til generell studiekompetanse i Årdal etter to år på helse og oppvekstfag, seier Frida Kvalsvik. Ho står...

Noreg får FN-kritikk for ekskluderande undervising

Barnekomiteen har nyleg vurdert korleis Noreg oppfyller forpliktingane i Barnekonvensjonen. Tilrådingane kom i førre veke. Komiteen rettar kritikk mot undervisinga til elevar med funksjonsnedsettingar...

Bybanen i Bergen og vidaregåande skular blir nynorske

– Johoo! vart det ropt bak i salen da fylkestinget stemte over målformsaka i fylkestinget, skriv Bergens Tidende. Skyss har til no hatt høve til...

I dette faget manglar éin av tre lærarar formell kompetanse

Delen lærarar med formell fagkompetanse er godt over 80 prosent i dei fleste fellesfag, men variasjonane frå fag til fag er store, viser SSBs nye...

«RIP norsk» vann Holbergprisen i skulen

Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F.E. Grønningsæther ved Heggen vidaregåande skule har forska på språkferdigheiter i norsk og engelsk og analysert korleis språkferdigheiter...

Fleire fylke satsar på frukost til elevar på vidaregåande

Hordaland, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Aust-Agder og Nordland har alle gjort vedtak om gratis skulefrukost for alle dei vidaregåande skulane sine, fortel Kommunal Rapport. –...

SSB: fleire gjennomfører vidaregåande

Til saman fullførte 74,4 prosent av dei omkring 66.000 elevane på 2012-kullet si vidaregåande opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem...

Hyppige pausar gjer deg meir effektiv

Institutt for psykologi ved Københavns Universitet har undersøkt samanhengen mellom pausar og produktivitet. Resultatet er for mange arbeidstakarar truleg oppløftande. Om ein ikkje tar hyppige...

Seks av ti elevar blir forstyrra av uro i klasserommet

– Kva lærarar og leiing skal gjere med uro i klasserommet har fått for lite merksemd, seier universitetslektor Magnar Ødegård ved Institutt for spesialpedagogikk...

Lektor: – La elevane bryte reglane i norsk

– I staden for å kopiere kronikkar frå Aftenposten, bør elevane få nytte kreative innslag frå deira eiga tekstverd. Argumenterande og resonnerande tekstar treng ikkje å vere kjedelege, seier norsklektor...
ANNONSE

MEIR OM Norskfaget

MEST LESE