ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vidaregåande skule

Tema: Vidaregåande skule

Mobbeombodet blir fast ordning

– Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, seier leiar for utval for opplæring og helse, Emil Gadolin etter at fylkestinget sist veke vedtok å...

Slik skal elevane få meir undervising før sommaren

Skuleferien byrjar ikkje før 23. juni, men for mange er det lite undervising den siste månaden før sommaren. Ei arbeidsgruppe nedsett av Kunnskapsdepartementet foreslår å...

Fleire unge går til legen

I 2016 var 7 av 10 til konsultasjon hos fastlege ein eller fleire gonger. Generelt har endringane i bruken av fastlegar gjennom dei siste...

Store forskjellar på fullføring i vidaregåande skule

Ein ny rapport viser at det er store forskjellar på kor gode vidaregåande skular er til å få elevane til å fullføre og bestå. Nordisk...

Elevar misser konsentrasjonen og blir stressa av mobilen

Stadig fleire elevar i vidaregåande skule får konsentrasjonsvanskar og føler stress på grunn av mobiltelefonane sine, skriv Politiken. Den danske avisa viser til ei ny...

Fleire gjennomfører vidaregåande

Nesten 65.000 elevar starta vidaregåande opplæring første gong hausten 2011. Fem år seinare hadde 73 prosent av desse elevane fullført og oppnådd studie- eller...

Syng nesten aldri i skulen

På ungdomstrinnet er det berre kring 1 prosent av elevane som syng kvar dag på skulen. 81 prosent syng aldri eller sjeldnare enn éin...

Trur på fleire private yrkesskular

Den første private yrkesskulen i landet opnar truleg i Bergen neste haust, melder NRK. Kunnskapsdepartementet har godkjent at entreprenørbedrifter på Vestlandet kan starte ein yrkesfagleg...

Færre vel realfag på vidaregåande

Skuleåret 2016/2017 valde 42 prosent av elevane på studiespesialiserande linje på vidaregåande skule realfag. Det er ein nedgang frå dei to førre skuleåra, då...

Fleire elevar søker helsefag

73 707 elevar søker plass i Vg1 frå hausten 2017. Det er ein liten nedgang frå tidlegare år, viser søkertala. Av desse søker 52 prosent...
ANNONSE

MEIR OM Vidaregåande skule

MEST LESE