ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vatn

Tema: Vatn

Klimaendringar gir meir ustabil jordbotn

Det er talet på såkalla jordporer som påverkar evna bakken og jorda har til å halda på vatn, ifølgje forsking ved Nibio, Norsk institutt...

Vil gjere byane meir budde på våtare klima

– I ei gransking blei det avdekt at 60 prosent av norske kommunar manglar kapasitet for å sikre seg mot skadar av overvatn som...

– Verre med plasten i elvar og sjøar

– Det er ikkje plasten i havet vi bør bekymre oss mest for, men den som hamnar i elvar og innsjøar, hevdar Martin Wagner,...

Forskarar: Dette må vi gjere for å redde isbreane

Isbrear, eller massar av snø og is som ligg på land og er i rørsle, dekkjer 10 prosent av landmassa vi har på jorda...

Drikkevatnet kan bli dyrare – spesielt i distrikta

– Vi har berekna at oppgraderingsbehovet av vatn- og avløpsanlegga kan bety ein auke i vatn- og avløpsgebyra på fire prosent årleg, seier Toril...

Må droppe 443 millionar skuletimar

– Me veit at mangel på reint vatn og gode sanitærtenester rammar kvinner hardast, og konsekvensane er at jenter og kvinner vert halde borte...

Forbrukar like mykje vatn som i Dødehavet kvart år

Verdas vassforbruk har tredobla seg dei siste 50 åra og to milliardar menneske bur i områder med vassmangel. Nokre av desse områda er nordmenn...

– Vestlege statar må handle no

11 prosent av befolkninga i verda, eller nær 800 millionar menneske, har ikkje tilgang til trygt drikkevatn. Ureint vatn er ein av hovudårsakene til...

Når vatnet ikkje renn

Eitt av sju menneske, eller 884 millionar, har ikkje tilgong til reint drikkevatn. Stadig fleire stader vert tappa for viktige vassressursar og lokalbefolkninga får...
ANNONSE

MEIR OM Bistand

MEST LESE