ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Utdanning i utlandet

Tema: Utdanning i utlandet

Utanlandsstudentane skuldar meir pengar

I 2008 var gjennomsnittsgjelda til ein norsk bachelorstudent i utlandet 352.000 kroner, medan ho i 2020 var 599.000 kroner, viser tal frå Lånekassen som NRK har...

Ingeborg (21) fryktar utvekslingsstopp svekkjer jobbutsiktene

UiO tok i vår den vanskelege avgjersla om å avlysa all ordinær utveksling for haustsemesteret 2020, etter drøftingar med både studentrepresentantar og leiinga ved...

Mange søkjer om godkjenning av yrkesopplæring frå utlandet

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – ligg under Kunnskapsdepartementet og skal sikre kvaliteten i høgare utdanning og høgare yrkesfagutdanning. Blant oppgåvene...

Johanne (23): – Russland er meir enn Putin!

Då Johanne Furnes (23) bestemte seg for å lære eit språk, fall valet på russisk. Ho studerer statsvitskap på Universitetet i Oslo, og skal...

Psykologi-studentane i Budapest trur dei kan vinne tilbake lisensen

For Markus Lien var valet om å studere psykologi i Budapest enkelt. Han er glad i å reise, så i staden for å prøve seg...

Psykologi-studentar saksøkjer staten

Advokat Per Andreas Bjørgan leverte fredag stevninga på vegner av 200 norske Ungarn-studentar, ifølgje Dagbladet. Dei krev kompensasjon fordi utdanninga deira ikkje er godkjend av...

Her må du bestå verdas vanskelegaste eksamen for å kunne køyre taxi

Kunnskapen, med stor K. Det er det dei kallar studieløpet drosjesjåførar i London må bestå for å bli sertifisert sjåfør av dei svarte, karakteristiske drosjane...

Mangel på studieplassar

Ønskje om nye impulsar, mangel på studieplassar i Noreg, karrieremoglegheiter og kvalitetsvurderingar er blant dei viktigaste årsakene til at nordmenn vel studiar i utlandet....

Det skal bli lettare å få godkjent utdanning frå utlandet

Unesco vedtok fredag å utvikle ein global konvensjon for godkjenning av kvalifikasjonar i høgare utdanning på tvers av landegrenser. Det var Noreg som tok...
ANNONSE

MEIR OM flyktningar

MEST LESE