ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdomsråd

Tema: Ungdomsråd

– Fyller hol i demokratiet

Ungdommens nasjonalforsamling blei arrangert for første gong i haust. Ungdom frå 16 fylke samla seg i Oslo og på Eidsvoll for samla seg om...

Opnar for å lovfesta ungdoms- råd

Kommunal- og regionalministeren meiner det er god distriktspolitikk å la ungdom få delta meir i lokalstyret. Her er det ho svara Framtida.no då me...

– La fleire unge delta i politiske utval

– Det er ungdommen som vil forma framtida, og som veit best kva dei vil ha i framtida, sa kommunal- og regionalministeren då ho...

Der ungdom får bestemma

I slutten av mars er det nominasjonsmøte i det desidert største partiet i verdas nordlegaste lokaldemokrati. AUF-laget er det klart sterkaste i Noreg sett...

Kvifor skal me engasjera oss?

 Erfarne politikarar påverkar vedtak i Ungdommens Kommunestyre, og brukar det som eit ekstra argument for si eiga sak. Sekretærar brukar mesteparten av taletida på...

Lokalvalet skal bli eit ungdoms- val

– Målet er at lokalvalet skal bli eit ungdomsval med den høgaste valdeltakinga blant unge noko sinne, seier Bjarne Dæhli, leiar i Landsrådet for...

Vil samle alle ungdoms- råda i Hordaland

Denne helga gjekk Ungdommens fylkesting av stabelen på i Bergen. Delegatane er mellom 15 og 20 år og kjem frå dei kommunale ungdomsråda i...

Fleire kommunar manglar ungdoms- råd

62 av dei 430 kommunane i landet har ikkje ungdomsråd i dag. Og enno er det 80 kommunar som ikkje har svara i undersøkinga...

NULL

Satsinga skal bidra til at ungdomane får sterkare tilknytning til hiemkommunen sin og auke sjansen for at dei flyttar heim etter ferdig utdanning. I sommar...
ANNONSE

MEIR OM Ungdomsråd

MEST LESE