– Mi viktigaste oppgåve er å halda ungdom unna narkotika og alkohol og informera om hiv og aids.

Renate Sæle/Sogn Avis
Renate Sæle/Sogn Avis

Det seier feltarbeidar Siya­bonga Zulu i hjelpeorganisasjonen Zulufadder. Han er no på besøk i Sogndal som samarbeider med organisasjonen.

Denne veka har han mellom anna treft ungdomsrådet i kommunen, og saman har dei utveksla erfaringar om korleis ungdom sjølve kan involvera seg i nærmiljøet sitt.

Ynskjer inspirera
Til leiar Vilde Tøfte Øvstetun og nestleiar Andrea B. Kvam, begge 17 år, fortalde han om sitt daglege arbeid blant ungdom i KwaZuluNatal i Sør-Afrika.

Dette er eit område prega av at store delar av vaksengenerasjonane har døydd av aids. Her bidreg Siyabonga med mellom anna opplæring innan hygienetiltak, matutdeling og å involvera ungdom i sportsaktivitetar.

– Det er ganske spesielt å sjå kor annleis dei har det samanlikna med oss her, seier Vilde Tøfte Øvstetun etter å ha høyrt Siyabonga fortelja om arbeidet som blir gjort.

Lokale feltarbeidarar
Ho håpar at ungdomsrådet kan inspirera og at besøket frå Sør-Afrika kan føra til meir samarbeid.

– Det er flott om ungdom der kan få meir å seia når det gjeld skule og organisering, slik me har her, meiner ho.

Alle feltarbeidarane i Zulufadder skal ha lokal bakgrunn slik at språk- og kulturforskjellar ikkje skal føra til misforståingar.

– Innbyggjarane bidreg mest mogleg sjølv, seier 26-åringen som også har ein far som er engasjert i prosjektet.

Feira nasjonaldagen
Under opphaldet i Sogndal har han også fått med seg 17.-mai feiring, møte med skule og barnehage og blitt litt kjend med korleis kommunen fungerer.

– Sogndal verkar å vera eit velorganisert samfunn, seier han.

LES SAKA I SOGN AVIS!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.30

LES OGSÅ

ANNONSE