ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdomsråd

Tema: Ungdomsråd

Får ein av Noregs største skateparkar

 Den som ventar på noko godt, ventar ikkje forgjeves. Sidan 2003 har eit anlegg for skateentusiastar stått høgt på agendaen for Ungdomsrådet i Volda...

Vil halde på bygda

– Ein må gjere det som er best, men så er det vanskeleg å vite kva som er det beste. Så det er lett...

Ungdommen snudde politikarane

Etter ein lang og heftig debatt vedtok kommunestyret på Stord torsdag kveld å seia nei til å innføra reservasjonsrett for fastlegar. Dei vedtok samstundes at...

Skumparty og demokrati

«Ungdommens hus», Radøy kommune, Nordhordland: Kvar torsdag møter 30 til 70 ungdomskule- og vidaregåandeelevar i tilbygget til Radøyhallen for å spele Wii, hoppe på...

– Må ta psykisk helse på alvor

– Psykisk helse er både eit viktig og vanskeleg tema å prate om, og eg er glad for at det vart såpass stort fokus...

Skal snakka unge si sak i Hordaland

Agnes Hoshovde Bernes frå Radøy er nyvald leiar i Ungdommens fylkesutval i Hordaland. Gratulerer med vervet! Korleis er det å ha blitt vald til leiar...

Politisk engasjert ungdom

– Eg har sans for politikk og ønsker å sjå meir korleis dette fungerer. Det er spennande å få vera med å bestemma. Me...

Unge politikarar vil ha leik

I barnas kommunestyre i Vindafjord vart det argumentert hardt for å behalda fire dagars skuleveke. Møtet i Ølen kulturhus er det tredje i rekkja der...

Vil ha ei hand på rattet

– Ifølgje barnekonvensjonen og norske lovar skal barn og unge få seie meininga si i saker som vedkjem dei. Men når det gjeld samferdselsprosjekt...

Vil lovfeste medverknad for ungdom

I dei fleste kommunar kan ungdom påverke i lokalpolitiske saker, men framleis legg ikkje alle kommunar til rette for dette. Difor vil regjeringa lovfeste...
ANNONSE

MEIR OM Inga Marte Thorkildsen

MEST LESE