Framsida Tema Uføre

Tema: uføre

«Brått vart vi også inkluderte og kunne gi tilbake til samfunnet, sjølv om vi var heime.»

Då korona kom, førte det med seg at fleire og fleire måtte på heimekontor og at meir og meir blei digitalt og møte vart...

Tett oppfølging hjelper unge uføre ut i arbeid: – Ingen er god på alt, men alle er god på noko

Nav-prosjektet #syktbrajobb hjelper unge uføre under 35 år ut i ordinært lønna arbeid. Frida Sture (25) er ei av dei: – Eg valde å søke jobb...

NAV-rapport: Nye AAP-reglar har ført til at fleire går på sosialstønad

AAP er ei overgangsordning, ein stønad folk med sjukdom eller skade får, medan det blir avklart om dei enten skal bli friskmelde eller komme...

Fleire unge uføre i slutten av tjueåra

No er 3 prosent av alle mellom 25 og 29 år uføretrygda. Det utgjer 11.158 personar og er opp 0,6 prosentpoeng. Veksten har skote...

Kven er dei unge arbeidsledige som ikkje går på skule?

Rundt sju prosent av unge nordmenn i alderen 15 til 29 år er verken i arbeid eller i utdanning. Dei er utanfor yrkesliv og...

Har alvorleg utviklingshemma samme rett til liv?

På 1970-talet byrja den australske moralfilosofen Peter Singer, kanskje best kjend for boka Animal Liberation (1975), å argumentera for at det er etisk å...

– Vi må skape fleire fellesskap

Kvar måndag møtest arbeidssøknade i regionen for inspirasjon, motivasjon og nettverksbygging i Mulighetsbanken i Bergen. Mulighetsbanken er eit nyoppstarta prosjekt i regi av fleire...

Slaktar forslag om kutt i arbeidsavklaring

Fredag presenterte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fleire forslag om innstramming i ordninga med arbeidsavklaringspengar. Om forslaga går gjennom, skal det bli vanskelegare å få...

Fleire unge uføre enn nokon gong før

Det siste talet er frå juni i år og er 6.000 høgare enn i same månad for sju år sidan, skriv Stavanger Aftenblad. – Det...

Fleire unge uføre

Tal frå Nav viser at det har vorte 4.555 fleire uføre under 35 år i Noreg berre dei siste tre åra. Samtidig har talet...
ANNONSE

MEIR OM NAV

MEST LESE