ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Turisme

Tema: Turisme

Den paradoksale veksten i norsk reiselivsnæring

Den globale trenden i turisme er at turistar søkjer etter autentiske opplevingar: Storslått natur, det urørte, friske og ekte. Noreg treff denne trenden særs godt...

Turistmagnetar slit med avføring og forsøpling – no krev politikarar turistskatt

Listetoppane til SV, Raudt, KrF og Venstre i Nordland ønsker innføring av ein turistskatt, mens Sp og Aps listetoppar meiner staten må bidra meir...

Geologar skal kartleggje sprekk i Preikestolen

NGU skal ta i bruk alle moderne målemetodar for å undersøkje Preikestolen i detalj. Det skal takast høgoppløyselege bilete frå helikopter og med drone....

For dyrt med landstraum for cruiseskip

Ifølgje Bellona vil eit lite cruiseskip som ligg til kai i åtte timar, sleppe ut like mykje av den skadelege gassen NOx som 13.000...

Mållagsleiar reagerer på manglande nynorsk på nettsida til Visit Norway

Visit Norway er eit marknadsføringsselskap retta mot turistar. Selskapet er eigd av Innovasjon Noreg, som igjen er eigd av Nærings- og fiskeridepartementet. – Som leiar...

Sjå kvar du kan bade naken

I Noreg har vi 15 naturiststrender som ligg spreidd rundt om i heile landet, fortel NRK. Mange av desse strendene er offisielle, og her kan...

Bed styresmaktene ta meir ansvar i fjellet

Heile 15 aksjonar er registrert frå dei frivillige i Hjelpekorpsa ved Trolltunga så langt i sesongen. Det er tre gonger så mange som på...

Turisme i Nord-Korea: Ein leik med elden?

Mykje blir skrive om Nord-Korea, det meste designa for å anten latterleggjere eller skremme. Berre namnet vekker sterke reaksjonar og kjensler hos mange, kanskje...

Sju av ti er ikkje bekymra for å reise etter terrorhendingar

Sju av ti nordmenn lar seg ikkje påverke av terrorhandlingane den siste tida, og vel same reisemål som før. Dette kjem fram i ei...

Bli med til vikinglandsbyen Njardarheimr!

Saka er henta med velvilje frå Porten. – Has anyone seen my husband? seier ei vikingdame med steikepanne heva over hovudet i det ho passerar...
ANNONSE

MEIR OM Turisme

MEST LESE