ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Terror

Tema: Terror

– Maksimerer frykt

– Alle vil vere einige om at dette høyrer til ei verd som vi ikkje forstår er mogleg i handlingsrepertoaret til menneska. Vi har...

Veit du kva jihad betyr?

Å omsetja jihad til heilag krig blir nemleg for enkelt. Det finst arabiske ord for både heilag og krig – det arabiske ordet for...

Meiner terroralarmen skapte unødvendig frykt

 853 nordmenn er spurde i undersøkinga, som er gjennomført av gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag frå Nettavisen etter at styresmaktene søkkte trusselnivået. Dei som vart mest skremde er...

Meiner terroralarmen skapte unødvendig frykt

 853 nordmenn er spurde i undersøkinga, som er gjennomført av gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag frå Nettavisen etter at styresmaktene søkkte trusselnivået. Dei som vart mest skremde er...

– Overvakinga vil auke

– I realiteten handlar det om å venje befolkninga til stadig meir overvaking, seier Ketil Lund til Klassekampen. LES OGSÅ: – Viser ikkje overvaking i Noreg Lund har...

Ap kritiserer regjeringa

Lovforslaget skulle regulera den typen situasjon som har oppstått no etter terrortrusselen mot Noreg, og skulle gi ein lovheimel når politiet treng bistand frå...

Eiga nettside om trusselen

På nettsida kriseinfo.no samlar norske styresmakter informasjonen frå offentlege etatar som har ansvaret for tryggleiken til lands, til sjøs og i lufta. Det er Direktoratet...

Halvparten tvilar på beredskapen

I ei undersøking, som Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen, vart folk også spurt om dei trur at politiet...

Ber imamar ta avstand

Utspelet får kritikk frå Islamsk Råd. Terrorangrep frå islamistar er framleis den største trusselen mot Noreg, ifølgje Politiets tryggingsteneste (PST). Bjørnland meiner muslimske leiarar i...

– Mali kan bli ei hengjemyr

Den libyske borgarkrigen i 2011 kastar lange skuggar. Terroristane bak åtaket på det dels Statoil-eigde gassanlegget i In Amenas i Algerie hadde etter alt...
ANNONSE

MEIR OM Afrika

MEST LESE