ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Terror

Tema: Terror

Fleirtalet meiner det er rett å publisera karikaturane

NRK gjennomførte undersøkinga på 501 personar, som vart spurt om dei var for eller imot å publisera karikaturar av profeten Muhammed, slik satirebladet Charlie...

Trur teiknarane blir styrka

Artikkelen var først hos Bladet Sunnhordland – På same måte som Charlie Hebdo har lov til å provosera med ytringane sine, har dei som blir...

Difor vinn alltid penn over våpen

12 menneske blei drepne i terroraksjonen mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo onsdag 7. januar. Fleire skal òg vera skadde. Ei rekkje karikaturteiknarar frå heile...

– Maksimerer frykt

– Alle vil vere einige om at dette høyrer til ei verd som vi ikkje forstår er mogleg i handlingsrepertoaret til menneska. Vi har...

Veit du kva jihad betyr?

Å omsetja jihad til heilag krig blir nemleg for enkelt. Det finst arabiske ord for både heilag og krig – det arabiske ordet for...

Meiner terroralarmen skapte unødvendig frykt

 853 nordmenn er spurde i undersøkinga, som er gjennomført av gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag frå Nettavisen etter at styresmaktene søkkte trusselnivået. Dei som vart mest skremde er...

Meiner terroralarmen skapte unødvendig frykt

 853 nordmenn er spurde i undersøkinga, som er gjennomført av gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag frå Nettavisen etter at styresmaktene søkkte trusselnivået. Dei som vart mest skremde er...

– Overvakinga vil auke

– I realiteten handlar det om å venje befolkninga til stadig meir overvaking, seier Ketil Lund til Klassekampen. LES OGSÅ: – Viser ikkje overvaking i Noreg Lund har...

Ap kritiserer regjeringa

Lovforslaget skulle regulera den typen situasjon som har oppstått no etter terrortrusselen mot Noreg, og skulle gi ein lovheimel når politiet treng bistand frå...

Eiga nettside om trusselen

På nettsida kriseinfo.no samlar norske styresmakter informasjonen frå offentlege etatar som har ansvaret for tryggleiken til lands, til sjøs og i lufta. Det er Direktoratet...
ANNONSE

MEIR OM Terror

MEST LESE