ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Tannhelse

Tema: Tannhelse

Tannhelsestøtte fell bort for 25- og 26-åringar

Helsepolitisk talsperson for SV Marian Hussein seier til Dagbladet at ordninga blir endra etter at Tannlegeforeningen varsla at dei ville klage Noreg inn for...

Ungdomspartia vil ha tannhelsereform inn i regjeringserklæringa

– Vi forventar at ein får det med i ei regjeringserklæring og startar på arbeidet med å setje i verk ei offentleg tannhelsereform, seier...

7.800 barn kan miste offentleg støtte til tannregulering

Helseminister Bent Høie (H) varsla allereie i forslaget til statsbudsjett at regjeringa vil stramme inn kriteria for kva for barn som skal få offentleg...

Helsepersonell reagerer på trend med full narkose til barn hos tannlegen

– Vi blir meir pysete. Ting skal ikkje gjere vondt lenger, og folk flest vil ha det tilnærma friksjonsfritt. Òg hos tannlegen, seier anestesilege...

Ni av ti vil ha tannhelse inn i det offentlege helsetilbodet

Støtte til denne påstanden er jamt fordelt på tvers av politiske preferansar, ifølgje undersøkinga, som er utført av Opinion for FriFagbevegelse og Dagsavisen. 94,4 prosent av veljarane...

Undersøking: Ein av tre droppar tannlegen grunna kostnaden

Spørjeundersøkinga er utført av Opinion for FriFagbevegelse.no og Dagsavisen. Blant dei som oppgir ei årsinntekt under 300.000, svarar nesten halvparten at dei enten har utsett eller latt...

I desse fylka trivst Karius og Baktus best

Det er framleis geografisk skilnad i unge si tannhelse. Det viser dei siste tala frå SSB. Oversikten viser at 18-åringane i Finnmark i snitt har 4,2...

Berre éin av hundre innan tannpleie er menn

Forskar Mari Teigen seier til Aftenposten at ho er overraska over at delen menn er såpass låg i både tannpleiar-, tannhelsesekretær- og helsesekretæryrka. – Det...

SSB: – Betre tannhelse gjer at det er mindre behov for tannlegar

– På midten av 70-talet var det meiningsfylt å snakke om tannløyse som mål på tannhelse, men i dag har 24 prosent av 18-åringane...

Lita interesse for tannhelsefinansiering på Stortinget

Alle over 20 år må som hovudregel heilfinansiera tannlegebesøk i Noreg, mens både Danmark og Sverige har ordningar der ein refunderer ein del av...
ANNONSE

MEIR OM Tannhelse

MEST LESE