Det kjem fram i revidert statsbudsjett.
NPK-NTB
NPK-NTB

Unge vaksne mellom 21 og 24 skal berre betale 25 prosent i eigendel, foreslår Regjeringa. Dei vil styrkje den offentlege tannhelsetenesta.

– Vi er i gang med å styrkje den offentlege tannhelsetenesta. For mange unge vaksne er økonomi ein viktig grunn til at denne gruppa ikkje oppsøkjer tannlege. Det bidreg til sosial ulikskap, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i ei pressemelding.

Hurdalsplattforma var det ei målsetjing om gradvis utviding av den offentlege tannhelsetenesta for å likestille tannhelsetenesta med andre helsetenester.

I budsjettforliket med SV om 2023-budsjettet, var det opphavleg semje om å utvide tilbodet opp til 26 år, med 50 prosent eigenbetaling.

Ei nærare juridisk vurdering viste at dette var krevjande opp mot regelverket for statsstøtta, skriv departementet.


Kvinne som blir undersøkt av tannlege
Illustrasjonsfoto: Caroline LM/Unsplash.com

LES OGSÅ

ANNONSE