ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sveinung Rotevatn

Tema: Sveinung Rotevatn

Måling: Høgaste EU-oppslutning på tolv år

Målinga er utført av Sentio for Nationen og Klassekampen. Delen som seier ja til EU, har auka til 35,3 prosent frå 34,1 prosent i den...

Rotevatn om klimarapporten: – Vi har framleis tid til å klare dette

Den nye storrapporten frå FNs klimapanel (IPCC) viser at oppvarminga av jordkloden ligg an til å nå 1,5 grader innan 20 år, sjølv med...

Klimaministeren forsvarer kostbare klimatiltak i Noreg

– Dette er Noregs største utsleppskjelde. Det er heilt avgjerande at me kuttar utsleppa i Noreg framover. Då kan me ikkje unnta den største...

Nedbygging av natur: – Det må ikkje bli for lett å kjøpa seg fri

Både FN og forskarar ropar varsku. Éin millionar artar kan bli utrydda. Fleire forskarar meiner me nærmar oss ei sjette masseutrydding. Tidlegare har store...

Klimaministeren om kjernekraft i Noreg: – Veldig rar diskusjon

– Kjernekraft er eigentleg ein viktig del av klimaløysinga globalt. Hadde me ikkje hatt kjernekraft i Finland, Frankrike og andre plassar, så hadde me...

Dette er den nye klimaplanen til regjeringa

Den nye klimaplanen dekkjer perioden frå 2021 til 2030. Hovudvekta ligg på tiltak innanfor såkalla ikkje-kvotepliktig sektor, men regjeringa varslar òg grep som skal gi...

Isbreane rundt Svalbard smelter raskare enn nokosinne

– Breane har i gjennomsnitt blitt ein halv meter tynnare per år. Det er jo ganske dramatisk, seier isbreforskar Geir Moholdt ved Norsk Polarinstitutt...

Lågaste utslepp i Noreg på 27 år

Utsleppa i 2019 var på dermed på 50,3 millionar tonn. Dette er dei lågaste utsleppa Noreg har hatt sidan 1993. – Utsleppa i Noreg har...

Klimapakken til EU er over 500 gonger større enn den norske

EU har fått stor merksemd internasjonalt for den grøne gjenoppbyggingsplanen (Green Deal) som blei lagt fram onsdag 27. mai. EU set av totalt 750 milliardar...

Klimaministeren opnar for å gi meir grøn gass

Fredag la regjeringa fram ein grøn omstillingspakke på 3,6 milliardar kroner som skal støtta næringslivet og samtidig få ned klimagassutsleppa i Noreg. Klima- og...

Venstre-toppar vurderer legalisering av narkotikabruk

– Fleire rusmiddel, som cannabis og LSD, er mindre skadelege enn alkohol. Vi meiner at ein del av dei rusmidla som i dag er...

Listhaugs statssekretær ønsker fri innvandring

Rotevatn seier dette om reaksjonane på rolla hans som ny statssekretær hjå justisministeren. – Då eg tiltredde, omtalte enkelte meg som Venstres vaktbikkje og enkelte...
ANNONSE

MEIR OM innvandring

MEST LESE