Måling: Høgaste EU-oppslutning på tolv år

I ei ny måling seier 35,3 prosent at dei ville ha stemt ja til norsk EU-medlemskap dersom det var folkerøysting i morgon.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Målinga er utført av Sentio for Nationen og Klassekampen.

Delen som seier ja til EU, har auka til 35,3 prosent frå 34,1 prosent i den førre målinga i november i fjor – og har ikkje vore høgare sidan april 2010.

Nei-delen har falle frå 54,2 til 48,8 prosent, medan andelen som svarer «veit ikkje», har auka frå 11,8 til 16 prosent.

Stortingsrepresentant og første nestleiar i Venstre, Sveinung Rotevatn. Foto: Stortinget

Rotevatn: – Veldig gledeleg

– Det er veldig interessant at det no er ei klar utvikling ved at folk går frå å seie nei til å bli usikre, seier Venstre-nestleiar og EU-tilhengjar Sveinung Rotevatn til Nationen.

– Fleire seier også ja. Det er veldig gledeleg sett frå synspunktet mitt, seier han.

Støtta til EØS-avtalen har falle marginale 0,2 prosentpoeng, til 64,9 prosent.

Les også: Talsperson i Grøn Ungdom: – På høg tid med ein skikkeleg EU-debatt

Viktig å sjå på EØS-avtalen

– At det er mange som er for avtalen, står ikkje i motsetning til at vi ser forbetringar for norsk arbeidsliv, norsk energipolitikk og for transportsektoren vår, seier Marit Arnstad, Senterpartiets parlamentariske leiar.

Ho meiner det er viktig å sjå på handlingsrom i EØS-avtalen og i tillegg å greie ut alternativ til korleis Noreg tek omsyn til avtalen i dag.

I målinga er eit representativt utval på 1.001 personar spurt mellom 24. og 30. mai.


Les også: Unge Venstre vil ha EU-røysting i 2024: – EU har endra seg drastisk sidan 1994

Jens Håkon Birkeland, landsstyremedlem i Unge Venstre, meiner det er på tide med ei ny folkerøysting om EU. Foto: Magnus Hundvin (Unge Venstre)