ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Stortingsvalet 2021

Tema: Stortingsvalet 2021

Arbeidarpartiet på botnnivå blant studentane

Ap får ein oppslutnad på 19,3 prosent, som er ein nedgang på 6,2 prosentpoeng sidan førre studentmåling, skriv Universitas. Det er første gongen Ap er...

Styreleiar i LNU: «Vi treng eit enda yngre Storting!»

I desse dagar held dei politiske partia nominasjonsmøte. Her bestemmer dei kven som skal stå på stortingslister, og dermed ha moglegheita til å bli...

Berre kvar femte student vil stemme på regjeringspartia

Høgre er tredje største parti i målinga. Både Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti er større, med høvesvis 25,5 og 15,5 prosent, skriv Universitas. For resten av partia...

Måling: Sju av ti krev auka klimainnsats

– Halvparten av alle som stemmer, seier at korleis partia løyser klimakrisa, vil påverke røystinga deira, seier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp til...

Stortingspresidenten: – Dagleg blir me minna på at demokratiet må forsvarast

Stortingspresidenten meiner den teknologiske utviklinga er det viktigaste som har påverka demokratiet dei siste åra. Informasjonsteknologien har gjort det lettare og billigare for alle å...

Sveinung Rotevatn: – Partia har for mykje makt

Eit stort fleirtal i vallovutvalet ønskjer å opna for meir personval i stortingsvala på same måte som i kommunevala. Kandidat til leiarvervet i Venstre og...

Foreslår reglar for bruk av sosiale medium i valkampen

Med utgangspunkt i at politikarar i stor grad brukar sosiale medium for å vinne fram hos veljarane, ønsker Teknologirådet ei endring i reglane for...
ANNONSE

MEIR OM FRAMTIDA.NO

MEST LESE