Ap og Sp lovar framleis oljeleiting

Arbeidarpartiet og Senterpartiet varslar i den nye regjeringserklæringa at oljeleitinga skal halde fram, men med nokre innstrammingar.

Nynorsk Pressekontor
Publisert
Oppdatert 17.10.2021 19:10

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

«Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder», fastslår dei to partia i den såkalla Hurdalsplattforma.

Samtidig blir det fastslått at leiting i denne stortingsperioden hovudsakleg skal skje gjennom føreseieleg tilgang på leiteareal gjennom tildeling i allereie førehandsdefinerte område – såkalla TFO-rundar.

Arealtilgangen skal styrast slik at omsynet til fornybare næringar, klima og miljø veg tungt, og klima og miljø skal vurderast meir heilskapleg i TFO-rundane.


Therese Hugstmyr Woie

Natur og Ungdom-leiar Therese Hugstmyr Woie. Foto: Thor Due, Natur og Ungdom