ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Startsida

Tema: startsida

– På tide med debatt om EU-medlemskap

For fyrste gong på fleire år Europeisk Ungdom har passert 1000 medlemmar, etter å ha auka medlemstalet med over 100 medlemar 2017. – Fleire og...

Nordmenn mest bekymra for cyber- og terrorangrep

Tysdag kveld presenterte Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) si befolkningsundersøking, melder NRK. DSB-direktør Cecilie Daae seier det ikkje er samsvar mellom det styresmaktene...

Høge karakterkrav gjer vala vanskelegare

– Draumejobben min er å studere psykologi. Men studiet har eit veldig høgt snitt for å komme inn. Så då eg gav opp den tanken, ville eg...

Nordmann sette verdsrekord: Reiste jorda rundt på 56 timar

Gunnar Garfors er forfattar og har skrive fleire reisebøker. No har han altså reist jorda rundt på under 60 timar og var innom alle dei...

– Det er mange måtar å vere samisk på

– Det må vere plass til nye samar med nye uttrykk og nye tradisjonar, seier Dáavet Bruun-Solbakk. Han er leiar for den samiske ungdomsorganisasjonen...

Agnes er Kinas mest frykta 21-åring. No blir ho nekta å stilla til val

Agnes Chow blei først kjent som talskvinne for elevdemonstrasjonane i Hong Kong i 2012. Då protesterte ho mot innføringa eit nytt pensum i skulen...

Listhaugs statssekretær ønsker fri innvandring

Rotevatn seier dette om reaksjonane på rolla hans som ny statssekretær hjå justisministeren. – Då eg tiltredde, omtalte enkelte meg som Venstres vaktbikkje og enkelte...

Desse studiane tar mest og minst tid

Odontologi-studentane bruker i snitt 49,3 timar i veka på å studera. Dei toppar lista over tidbruk i Studentbarometeret som blei lagt fram måndag morgon....

Elskar du katten din, er du langt meir positiv til andre dyr – og miljøet

Det verkar som om folk kan, grovt sett, delast inn i dei som har liten tilhøyrsle for dyr eller miljøet, og dei som gledar...

Rogaland vil vente på stortingsvedtak før eventuell samanslåing

– Det er ei lang og interessant liste som no er lagt fram. Det var mange forslag til oppgåveoverføringar som ser bra ut, mellom...
ANNONSE

MEIR OM Vestlandsregionen

MEST LESE