ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Startsida

Tema: startsida

Sørlandstorsken blir borte på grunn av klimaendringar

Fråværet av torsk langs Sørlandskysten har lite med overfiske, sel eller skarv å gjere. Årsaka er kort og godt klimaendringar, meiner havforskar Tore Johannessen...

A-ha tek med seg MTV til Sunnmøre

Torsdag 22. og fredag 23. juni kjem trioen til øya Giske utanfor Ålesund med kjende songar – og MTV på slep. No skal dei...

Honningbarna heidra med pris

Det var artistforeininga GramArt som tysdag kveld delte ut prisen, som er kalla opp etter den døde popnestoren Arne Bendiksen. –Prisvinnaren i år er kjenneteikna...

Solenergi veks mykje meir enn venta

Solceller har blitt ekstremt billige, og i nokre marknader billegare enn både vindkraft og fossil energi. Kostnaden for å installera solcelleanlegg har falle nesten...

Førarlause bilar kan ta vekk behovet for nye motorvegar

På måndag skal politikarane på Stortinget vedta Nasjonal transportplan. Regjeringa føreslår å bruka 1064 milliardar kroner på å byggja vegar, jernbane og andre utbyggingar...

Folkehelseinstituttet vil behandle søvnproblem på nett

Forskarar frå Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Virginia i USA har testa sjølvhjelpsprogrammet og funne det effektivt i behandlinga av kronisk insomni,...

Kan nettprofilen din føre til at du ikkje får jobb?

– Din nettprofil kan ha stor betyding for kva slags inntrykk ein mogleg framtidig arbeidsgivar får av deg, og kan i beste/verste fall vera...

Forslag om ekstra fysisk aktivitet i skulen fekk ikkje fleirtal

Helsekomiteen på Stortinget kom måndag med innstillinga si til forslaget, som altså Ap, SV, Sp, KrF og MDG står bak. Dei ville gje regjeringa...

Elevorganisasjonen går mot nikab-forbod i skulen

Forbod mot bruk av ansiktsdekkande plagg i skulen er i strid med elevane sin fridom og rett til tilpassa opplæring, meiner Elevorganisasjonen (EO). Dei...

Facebook vil hjelpa partia i valkampen

Dette er første gongen Facebook tek direkte kontakt med norske politikarar og inviterer dei til eit møte, fortel NRK. – Det er i og for...
ANNONSE

MEIR OM valkamp

MEST LESE