ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema SSB

Tema: SSB

SSB: Distriktsungdom startar seinare i høgare utdanning

Det er store forskjellar på distriktsungdom og meir urbant forankra studentar. Det viser dei siste tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Snittalderen blant alle førstegongsregistrerte studentar hausten...

Kvar fjerde student slutta på utdanninga

Det kjem fram i rapporten «Frafall og bytter i universitets- og høgskuleutdanning» frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Forskarane har følgt studentkullet som byrja på ei gradsutdanning i...

Fleire unge utanfor arbeid, utdanning og opplæring

Etter ein årleg nedgang i delen unge utanfor sidan 2015, er trenden no broten. Ifølgje førebelse tal frå SSB var i overkant av 114.000...

Dei svakaste elevane har gjort det betre gjennom pandemien

Blant elevane som gjorde det dårlegast på nasjonale prøver i rekning i 8. trinn, gjekk færre ut av ungdomsskulen med standpunktkarakter 1 eller 2...

NTNU toppar lista over Noregs største studiestader

Den største studiestaden i Noreg er Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) med 41.900 studentar hausten 2020. Det betyr at 14 prosent av alle norske studentar...

Rekordmange fullfører vidaregåande opplæring

Blant dei som byrja i vidaregåande opplæring i 2014, har nesten 80 prosent fullført vidaregåande opplæring fem/seks år etterpå, viser ferske tal frå SSB. Dette er...

Livskvaliteten til skeive er dårlegare enn til den generelle befolkninga

– Vi har eigentleg visst dette lenge, men det er bra at vi no har tal som viser det, seier leiar i Skeiv Ungdom, Odd...

Barn av høgt utdanna foreldre presterer betre i skulen: – Det er mange ting som spelar inn

Utdanningsnivået til foreldre har betydning for kor godt elevar i grunnskulen presterer, viser ein ny artikkel frå SSB. – Det er mange ting som spelar...

Dette er dei mest populære studia

Med ein studentdel på 10 prosent var treårige bachelorutdanningar i økonomiske og administrative fag det mest populære studiet i Noreg i fjor – både...

Arbeidsledige og uføre er minst fornøgde med livet

Nordmenn som tener mest, er mest fornøgde med livet. For første gong er det gjort ein nasjonal livskvalitetsundersøking der befolkninga har svart på korleis vi...
ANNONSE

MEIR OM arbeidsløyse

MEST LESE