ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema SSB

Tema: SSB

Dette er dei mest populære studia

Med ein studentdel på 10 prosent var treårige bachelorutdanningar i økonomiske og administrative fag det mest populære studiet i Noreg i fjor – både...

Arbeidsledige og uføre er minst fornøgde med livet

Nordmenn som tener mest, er mest fornøgde med livet. For første gong er det gjort ein nasjonal livskvalitetsundersøking der befolkninga har svart på korleis vi...

Folk flest er positive til innvandrarar

Det går fram av tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Undersøkinga har blitt gjennomført årleg sidan 2002 og viser at Noreg over tid har fått ei...

Fleire gutar vel kvinnedominerte fag på vidaregåande

Helse- og oppvekstfag har som studieretning blitt meir populær hos begge kjønn, og talet på mannlege elevar har auka frå 2.300 i 2010 til...

Framleis store skilnader i arbeidslivet

I høve kvinnedagen har SSB har samla ei rekke nøkkeltal om kjønn. Sjølv om ein del har endra seg, er det framleis store skilnader. Her har Framtida.no...

Innvandrarar har lågare løn

I september 2016 var gjennomsnittleg månadsløn for lønsmottakarar i Noreg 43.300 kroner. Innvandrarar hadde ei månadsløn på 38.000 kroner, melder Statistisk sentralbyrå , SSB. Det...

Ni av ti er på internett kvar dag

Tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at stort sett alle som kan krype og gå i Noreg, 96 prosent, har brukt internett dei siste tre månadane....

Éin av tre jobbar ved sida av studiane

I fjor hadde éin av tre heiltidsstudentar betalt arbeid gjennom heile studieåret. Det viser tal frå den europeiske studentundersøkinga Eurostudent som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte måndag. LES OGSÅ: Dette...

SSB: – Betre tannhelse gjer at det er mindre behov for tannlegar

– På midten av 70-talet var det meiningsfylt å snakke om tannløyse som mål på tannhelse, men i dag har 24 prosent av 18-åringane...

Skulevinnarane

– Me er veldig godt fornøgde! Det blir nok ei lita feiring nå, seier ein smilande rektor Øystein Knudsen. I ei ny undersøking har Statistisk...
ANNONSE

MEIR OM grunnskule

MEST LESE