ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema SSB

Tema: SSB

Folk flest er positive til innvandrarar

Det går fram av tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Undersøkinga har blitt gjennomført årleg sidan 2002 og viser at Noreg over tid har fått ei...

Fleire gutar vel kvinnedominerte fag på vidaregåande

Helse- og oppvekstfag har som studieretning blitt meir populær hos begge kjønn, og talet på mannlege elevar har auka frå 2.300 i 2010 til...

Framleis store skilnader i arbeidslivet

I høve kvinnedagen har SSB har samla ei rekke nøkkeltal om kjønn. Sjølv om ein del har endra seg, er det framleis store skilnader. Her har Framtida.no...

Innvandrarar har lågare løn

I september 2016 var gjennomsnittleg månadsløn for lønsmottakarar i Noreg 43.300 kroner. Innvandrarar hadde ei månadsløn på 38.000 kroner, melder Statistisk sentralbyrå , SSB. Det...

Ni av ti er på internett kvar dag

Tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at stort sett alle som kan krype og gå i Noreg, 96 prosent, har brukt internett dei siste tre månadane....

Éin av tre jobbar ved sida av studiane

I fjor hadde éin av tre heiltidsstudentar betalt arbeid gjennom heile studieåret. Det viser tal frå den europeiske studentundersøkinga Eurostudent som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte måndag. LES OGSÅ: Dette...

SSB: – Betre tannhelse gjer at det er mindre behov for tannlegar

– På midten av 70-talet var det meiningsfylt å snakke om tannløyse som mål på tannhelse, men i dag har 24 prosent av 18-åringane...

Skulevinnarane

– Me er veldig godt fornøgde! Det blir nok ei lita feiring nå, seier ein smilande rektor Øystein Knudsen. I ei ny undersøking har Statistisk...

Her lever dei lengst i landet​

Saka var først publisert hjå Porten.no.  Sogndal: Det er Kommunal Rapport som har plukka tal frå Statistisk sentralbyrå og kome fram til dei kommunane med høgast og lågast...

Lågare fruktbarheit i Noreg

Talet på nyfødde i 2014 er omlag det same som året før, men fruktbarheita blant norske kvinner er ein svak nedgang i forhold til...
ANNONSE

MEIR OM fødsel

MEST LESE