ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språkrådet

Tema: språkrådet

Språkrådet refsar statlege namneprosessar

Direktør Åse Wetås i Språkrådet er grundig lei av at Språkrådet gong på gong blir forbigått når statlege selskap og organ skal skifta namn....

Høgskular og universitet får språkrefs

– Kartlegginga som Språkrådet har gjort viser at det berre unntaksvis er etablert tiltak og aktivitetar for å setja i verk retningslinjene. Dei språkpolitiske...

Skal fornye ordbøkene: No kan gutane også vere gutegalne

– No skal gutar få lov å vere gutegalne. Det kan vi hermed love at vi skal ordne opp i når vi kjem til...

Ønskjer nasjonal dugnad for språk og ny teknologi

Tilstanden og vilkåra for norsk språk i den nye digitale kvardagen var eit sentralt tema på Språkdagen 2018, som torsdag gjekk av stabelen i...

Språkrådet ber Isaksen avvise OsloMet

Det er i eit brev til statsråden at Wetås trekker fram to vesentlege innvendingar til namnet. For det første trekker ho fram at namnet bryt...

Namnetrend som verkar mot si hensikt?

– Vi har som prinsipp at namn bør vere så enkle som mogleg. Ruralis er døme på eit namn som seier lite eller ingenting...

Ordbok-app gir definisjonar på bokmål og nynorsk

Rett nok har mange allereie nytta seg av moglegheita til å søkje elektronisk etter skrivemåtar og definisjonar via nettutgåva av dei to bøkene. Med...

Uroa over mykje engelsk ved universiteta

Gjennomgangen omfattar pensumlistene i første semester ved Universitetet i Oslo, Høgskulen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen. – Universitets- og høgskulesektoren er eit...

Kritiserer helsespråket

– Dette ordet er ein elendig konstruksjon, også på bokmål. Det er eit dårleg ord, seier Arvid Langeland til Bergens Tidende. Ordet han siktar til...

Regjeringa har konludert: Språkrådet blir i Oslo

Bergen, Volda og Sogn og Fjordane melde seg tidleg på i dragkampen om å få Språkrådet til seg då det blei klart at regjeringa...
ANNONSE

MEIR OM språkrådet

MEST LESE