ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språkrådet

Tema: språkrådet

Regjeringa har konludert: Språkrådet blir i Oslo

Bergen, Volda og Sogn og Fjordane melde seg tidleg på i dragkampen om å få Språkrådet til seg då det blei klart at regjeringa...

Usemje om flytting av Språkrådet

Forslaget om å flytta Språkrådet ut av Oslo er ein del av ein større plan om å flytta fleire hundre statlege arbeidsplassar ut av...

Denne studenten blei nekta eksamen på nynorsk

– På eksamensdagen såg eg at eksamen likevel var på bokmål. Då eg gav beskjed fekk eg til svar, «velkommen til verkelegheita, det er...

Høgskular og universitet bryt mållova

Språkrådet ser til at statlege institusjonar følgjer mållova, som seier at begge målformene skal vere representerte med minst 25 prosent i den skriftlege informasjon...

Vil ha Språkrådet til Volda/Ørsta

Saka var først publisert i Møre-Nytt. Høgskulen i Volda og Volda og Ørsta kommunar er klare til å ta i mot Språkrådet om det blir...

Bergen: – Språkrådet ska hem

– Eg vil vere offensiv og seie «velkommen til Bergen». Det blir mykje og ofte diskutert om å flytte institusjonar ut av Oslo, men...

– Språkrådet må vere i Oslo eller Bergen

Eit fleirtal på Stortinget vurderer å flytte Språkrådet ut av Oslo, men Noregs Mållag er bekymra for at det vil gå ut over kompetansen.  Styret...

Sogn og Fjordane ønskjer seg Språkrådet

Viss Språkrådet også skal flytte ut av hovudstaden, er Sogn og Fjordane villige til å ta det imot. – Fylket vårt bør setje seg som...

Bokstaven Å er hundre år

– I 1917 var det ei stor rettskrivingsreform, og der blei det tilrådd at å blei brukt i staden for dobbel a, seier seniorrådgjevar Sturla...

«Ikkje privatiser språket»

Kronikken har stått på trykk i Klassekampen. I Noreg har vi tradisjon for at språknormering er ei offentleg oppgåve. Ivar Aasens landsmål oppstod som ein...
ANNONSE

MEIR OM språk

MEST LESE