ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språkrådet

Tema: språkrådet

Ikkje stryk norsk frå timeplanen

Innlegget er publisert med løyve frå Språkrådet. Privatskular utan statstilskot kan følge eigne internasjonale læreplanar. Innhaldet i opplæringa desse skulane gir, skal tilsvare den opplæringa...

Språkrådet møter Regjeringa.no

Nynorsken var praktisk talt reinska vekk da Tryggings- og servicesenteret til departementa (DSS) i byrjinga av desember i fjor lanserte ein ny felles tospråkleg...

– Ser ikkje så bra ut

Fleire har reagert på at den nye nettsida til regjeringa kuttar ut nynorskversjonen regjeringa.no og bruker bokmålsmeny for brukarar som vel språket «Norsk». Mållaget kallar...

Dette er årets nyord

Språkrådet har kåra årets ord saman med Gisle Andersen, nyordsforskar ved Norges Handelshøgskule (NHH). Tidlegare har ord som sakte-TV, naving og rosetog blitt årets...

Språkleg AJAX Supershine

Ytringa vart først publisert på heimesidene til Ivar Aasen-tunet I fagspråket kallar ein denne ideologien for purisme, som jo nettopp er eit ord frå latin,purus, som...

– UiO bryt lova

Ein rapport om nynorskbruken ved Universitetet i Oslo (UiO) syner at universitetet bryt mållova på alle punkt. Kravet i lova er at 25 prosent...

Språkdirektøren søkjer ny jobb

Vonen ønskjer ikkje å bli intervjua, men stadfestar at han har søkt ny jobb og opplyser dette til NRK: – Den stillinga som er utlyst...

Skriv for mykje nynorsk

Ferske tal på kva målform departementa bruker, viser store forskjellar mellom departementa. Av 17 departement, er det berre fem som klarte kravet om 25...

Ut mot engelsk patentbehandling

Regjeringa opnar på denne måten for systematisk saksbehandling på framandspråk i norsk forvaltning, noko som fører til både demokratiunderskot, eit nivådelt arbeidsliv og ei...

Nektar å fjerna «seigmenn»

Ordet «seigmann» var ei allmenn nemning lenge før Kiellands dropsfabrikk, forgjengaren til godteriprodusenten Nidar, tok det i bruk som produktnamn i 1965. Ordet kan...
ANNONSE

MEIR OM språk

MEST LESE