ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språkrådet

Tema: språkrådet

Skriv for mykje nynorsk

Ferske tal på kva målform departementa bruker, viser store forskjellar mellom departementa. Av 17 departement, er det berre fem som klarte kravet om 25...

Ut mot engelsk patentbehandling

Regjeringa opnar på denne måten for systematisk saksbehandling på framandspråk i norsk forvaltning, noko som fører til både demokratiunderskot, eit nivådelt arbeidsliv og ei...

Nektar å fjerna «seigmenn»

Ordet «seigmann» var ei allmenn nemning lenge før Kiellands dropsfabrikk, forgjengaren til godteriprodusenten Nidar, tok det i bruk som produktnamn i 1965. Ordet kan...

No blir dette lov å skriva

No kan du like designet eller designen, skrive tjuefjorten eller totusenogfjorten og ete lunsj klokka 12.00 eller 12:00. Du kan òg skrive datoar på...

NRK-konsept årets nyord

Det er berre nokre veker sidan kring to millionar nordmenn var innom og såg sjakk-VM på NRK. I fjor keik 1,3 millionar innom «Telemarkskanalen minutt...

Desse vann språkprisen

– Eg skreiv eit par bøker som fekk strålande kritikkar, men selde dårleg. Då sa eg at eg får vel skrive den biografien om...

Krev nynorsk på flyplassar

Språkrådet meiner flyplassar i regionar der det er flest nynorskkommunar bør bruke nynorsk. Språkdirektør Arnfinn Muruvik Vonen skriv i eit brev til Noregs Mållag at...

Eit språkpolitisk problem

Personleg vert eg ofte stilt spørsmål som til dømes: Skriv du sånn der nynorsk? Kvifor skriv du sånn der nynorsk? At du orkar...

Ord som finst, men ikkje i ordboka

I tilfellet familiegjenforeining finn vi alle orddelane i nynorsken frå før – familie, gjen- og foreining. Derfor bør familiegjenforeining vere eit heilt greitt ord...
ANNONSE

MEIR OM Ord

MEST LESE