Auka kompetanse gir betre helse- og omsorgstenester i kommunane. No foreslår regjeringa ei ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsjukepleie og forslaget skal ut på høyring.
mm

Mastergraden skal gi fordjuping og kompetanse på eit breitt fagområde. Det er viktig å gi brukarane med store og samansette utfordringar eit godt og trygt tilbod, står det i ei pressemelding frå regjeringa.

– I kommunane kan vi førebyggje og fange opp fysiske og psykiske lidingar i ei tidleg fase, det er også i kommunane vi skal meistre livet med sjukdom. Skal vi heve kvaliteten på dei kommunale helse- og omsorgstenestene må vi gi dei som jobbar der moglegheit til å heve kompetansen sin, seier helseminister Bent Høie.

Høyringsforslaget kan du lese her.

Løyvd 10 millionar i lønnstilskot

Forslaget til innhaldet i masterutdanninga er utarbeida av Helsedirektoratet, i samarbeid med mellom anna universitets- og høgskulesektoren og Norsk Sykepleierforbund.

Det er løyvd 10 millionar i lønnstilskot til dei sjukepleiarane i kommunane som tek vidareutdanning i avansert klinisk sjukepleie, seier helseminister Høie i pressemeldinga.

Les også om Sondre Vanvik og Sjur Førland som vart leie av bank og frilansliv og heller starta på sjukepleien. 

Frå venstre: Sondre Vanvik og Sjur Førland ser fram til å jobba som sjukepleiarar.
Oppdatert: tysdag 2. april 2019 15.59
ANNONSE