ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Seksuell trakassering

Tema: seksuell trakassering

Urovekkjande tal om sexpress blant norsk ungdom

I tillegg svarer tre prosent av gutane det same i Ungdata-undersøkinga 2022, skriv foreininga Sex og Politikk i ei pressemelding. Rapporten avslører i tillegg at 20...

Roskilde innfører åtvaringsarmband for grenseoverskridande åtferd

Frå 2010 til 2019 har 59 valdtektssaker på Roskilde Festival vorte politimelde, men berre to har ført til dom i rettssystemet. No innfører den danske...

Titting med konsekvensar: Slik kan porno endra haldningar og seksuell framferd

«Tok porno livet av feminismen?» Det spør filosof og professor ved Oxford-universitetet Amia Srinivasan i boka «The Right to Sex». Spørsmålet kan verka utidsmessig. For...

Innsatsen mot seksuell trakassering blir trappa opp

I tillegg skal meldinga føreslå førebyggjande tiltak og annan innsats mot seksuell trakassering. Arbeidet skal vere eit særleg tett samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids-...

Over 40 varsel mot universitets- og høgskuletilsette dei siste tre åra

Det skriv Khrono , som har bede alle dei offentlege universiteta og høgskulane, og dessutan dei største av dei private, om å få tal på varsel...

Fleire unge opplever seksuell trakassering på jobb

Medan delen av alle arbeidstakarar som har opplevd uønskt seksuell åtferd på jobb, har auka marginalt frå 4,1 prosent i 2016 til 4,5 prosent...

Nesten éin av fem kvinnelege polititilsette har opplevd seksuell trakassering

I ei anonym undersøking fagbladet Politiforum har gjort blant nesten 6.000 polititilsette medlemmer i Politiets Fellesforbund, svarer 18,3 prosent, nesten éin av fem, av dei kvinnelege...

Dansk ordbok: Ny definisjon av samleie, valdtekt og ektefolk

Fredag fekk ei rekke danske ord nye definisjonar i Den Danske Ordbog. Det er særleg nokre ord som har fått ekstra merksemd etter revideringa. Valdtekt og...

Fire av ti jenter på vidaregåande har opplevd seksuell trakassering

40 prosent av alle jentene på vidaregåande skule har det siste året vorte utsett for uønskt seksuell merksemd eller trakassering. For gutar er tilsvarande tal...

Over 40 prosent av kvinner i 20-åra har hatt uønskt sex

Undersøkinga er gjennomført av Norstat på vegner av NRK, i samband med ei større sak og ein episode av dokumentarserien Innafor. Utvalet består av 500 kvinner...
ANNONSE

MEIR OM seksuell helse

MEST LESE