ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Seksuell trakassering

Tema: seksuell trakassering

«Samfunnet må halde fram å styrke vernet av mindreårige – dette skjer ikkje ved å senke den seksuelle lågalderen!»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Tidlegare denne veka føreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lågalderen i Noreg, frå 16...

Vekas viktigaste: Statsbudsjett, Twitter og fredspris

Statsbudsjettet for 2023 Torsdag la Ap- og Sp-regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Til saman vil dei bruke 1747,8 milliardar kroner. Av dette...

Sjokkrapport for amerikansk kvinnefotball om seksuell trakassering

Fem av ti topptrenarar i amerikansk damefotball vart sparka eller måtte gje seg førre sesong, grunna skuldingar om trakassering. Det slår ein rapport som vart...

Urovekkjande tal om sexpress blant norsk ungdom

I tillegg svarer tre prosent av gutane det same i Ungdata-undersøkinga 2022, skriv foreininga Sex og Politikk i ei pressemelding. Rapporten avslører i tillegg at 20...

Roskilde innfører åtvaringsarmband for grenseoverskridande åtferd

Frå 2010 til 2019 har 59 valdtektssaker på Roskilde Festival vorte politimelde, men berre to har ført til dom i rettssystemet. No innfører den danske...

Titting med konsekvensar: Slik kan porno endra haldningar og seksuell framferd

«Tok porno livet av feminismen?» Det spør filosof og professor ved Oxford-universitetet Amia Srinivasan i boka «The Right to Sex». Spørsmålet kan verka utidsmessig. For...

Innsatsen mot seksuell trakassering blir trappa opp

I tillegg skal meldinga føreslå førebyggjande tiltak og annan innsats mot seksuell trakassering. Arbeidet skal vere eit særleg tett samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids-...

Over 40 varsel mot universitets- og høgskuletilsette dei siste tre åra

Det skriv Khrono , som har bede alle dei offentlege universiteta og høgskulane, og dessutan dei største av dei private, om å få tal på varsel...

Fleire unge opplever seksuell trakassering på jobb

Medan delen av alle arbeidstakarar som har opplevd uønskt seksuell åtferd på jobb, har auka marginalt frå 4,1 prosent i 2016 til 4,5 prosent...

Nesten éin av fem kvinnelege polititilsette har opplevd seksuell trakassering

I ei anonym undersøking fagbladet Politiforum har gjort blant nesten 6.000 polititilsette medlemmer i Politiets Fellesforbund, svarer 18,3 prosent, nesten éin av fem, av dei kvinnelege...
ANNONSE

MEIR OM Politiet

MEST LESE