ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Privatskular

Tema: privatskular

SV er uroa for fleire privatskular

Både delen private grunnskular og delen elevar i private grunnskular går opp. Det same gjeld for vidaregåande skular. Det viser ein ny rapport frå Statistisk...

Forbrukartilsynet ber studentar sjå opp for urimelege skulekontraktar

Tilsynet ber spesielt dei som har søkt privatskule utanom Samordna opptak om å vere oppmerksame på betalingsfristen for semesteravgifta. – Vi har fleire gonger funne at...

Rekordmange elevar går på privatskule

Tala kjem frå Statistisk sentralbyrå (SSB), som også kan opplyse at det var 244 privatskular – også kjent som friskular – i landet i...

Rekordmange barn på privatskule

Hausten 2015 gjekk det 21.648 elevar på private barneskular. Det er ein auke på 7.000 elevar på ti år. Dermed går 3,5 prosent av...

Fryktar privatutdanning

I eit intervju med Utdanningsnytt fortel Lied at ho er bekymra for utviklinga i utdanninga på verdsbasis. – Kommersialisering av utdanning vil, på sikt, føra...

Friskulane redda frå nytt krav

Fredag legg kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fram forslag for Stortinget om fleire endringar i friskulelova. Men det opphavlege forslaget om å auke elevgrensa...

Kristenskule får grønt lys

Etter fleire års kamp, har Stord Kristne Skule endeleg vunne fram med ynskjet om å starta ein kristen skule på Stord. Lenge såg det...

Gir lokal vetorett mot privatskular

Regjeringa og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har fått fleirtal på Stortinget for ei hasteinnføring av ei dispensasjonsordning for privatskular, noko som gir rom...

Ja til muslimske skular

Mange har reagert på at gruppa «Mødre for muslimsk grunnskole» har fått klarsignal til å starte ein muslimsk ungdomsskule i Oslo. Dessverre har mange...

Lovbrot hjå ni av ti privatskular

I tillegg viser rapporten som Klassekampen har fått tilgang til, at det vart avdekt lovbrot i 60 prosent av tilfella når det gjaldt årsreknskapa til skulane. LES...
ANNONSE

MEIR OM Barneskule

MEST LESE