Gir lokal vetorett mot privatskular

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens frislepp av privatskular har fått eit skot for baugen.

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Regjeringa og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har fått fleirtal på Stortinget for ei hasteinnføring av ei dispensasjonsordning for privatskular, noko som gir rom for å starte opp skular utan eit alternativt pedagogisk eller religiøst grunnlag til neste år utan å vente på den nye privatskulelova, skriv Klassekampen.

Men stortingsfleirtalet sørgde for å få med eit viktig atterhald som gir den aktuelle vertskommunen eller vertsfylket høve til å gå mot ei slik godkjenning.

– Dette er ei kraftig innstramming av framlegget frå Røe Isaksen, meiner Trond Giske i Arbeidarpartiet.

Han trur at den lokale vetoretten vil gjere at fleire av dei nye privatskulane kjem til å søkje forgjeves.

– I kommunane veit ein jo at kvar krone som går til dei private skulane, blir henta frå det kommunale skulebudsjettet, seier Giske.

Kunnskapsministeren sjølv er ikkje einig i den konklusjonen.

– Vi lever heilt fint med denne merknaden frå fleirtalet av KrF, Venstre, Høgre og Frp.

Røe Isaksen strekar under at det heile tida har vore tanken at dispensasjonsordninga skulle vere snever. (©NPK)