ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Politikk

Tema: Politikk

Meir ungdomsmakt

– Det er bra at stadig fleire kommunar legg til rette for medverknad frå dei unge. Men vi er ikkje i mål før alle...

Matte-offensiv mot Stoltenberg

Høgres Erna Solberg påpeikte at Noreg manglar 15.000 ingeniørar og at gapet berre blir større. Ho karakteriserer trenden som svært urovekkjande. – Det er ingen...

Mot ny rekord på Stortinget

Eit godt val for dei borgarlege opposisjonspartia kan føre til fleire fleirkulturelle stortingsrepresentantar neste haust. Det viser ein oversikt NRK har laga. Desse kandidatane...

Aukande forskjellar i industrien

– Det er eit stort og aukande behov for arbeidskraft i leverandørindustrien, seier fagsjef i Norsk Industri, Sindre Finnes til Framtida.no. Ordretilgangen for bygging av...

Mot eit endå greiare samfunn!

Amerikanarane har ingenting å skryte av på dette området heller. Jadå, Obama vann og fekk ein ganske stor del av stemmene. Men vi er...

Jublar for olje-nei på landsmøtet

"Senterungdommen går imot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Dette er svært sårbare naturområder, som bør skjermast for slike inngrep". Dette vedtok landsmøtet til Senterungdommen...

På glid om stemmerett

Fredag opna klokka 13 opna landsmøtet til Senterungdommen. Éi sak det er venta debatt om er stemmerett for 16-åringar. – Eg er veldig usikker, seier...

Går inn for væpna mannskap

Vedtaket blei ifølgje VG fatta på landsmøtet til forbundet i Molde klokka 10.55, og utfallet av avstemminga har blitt oppfatta som overraskande. – Denne debatten...

Handling attende til regelens prinsipp

Regjeringspartia prøver stadig vekk å så tvil kring kor vidt dei borgarlege partia vil forhalde seg til handlingsregelen eller ikkje. Dei teiknar eit bilete...

102.000 barn er fattige i Noreg

Tal på barn i låginntektsfamiliar var i 2010 over 102.000, ifølgje EUs definisjon på kva låg inntekt er. I perioden frå 2008 til 2010...
ANNONSE

MEIR OM Politikk

MEST LESE