ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Politikk

Tema: Politikk

Nyheitsquiz: Kjolekrise, konkurs og pengenytt – er du oppdatert?

Har du fått med deg desse? For eitt år sidan tilbaud ingen ukrainsk. No er faget meir populært enn russisk Forskar serverte 55.000 år...

«Kvinnelege afghanske studentar må få støtte no»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. I desember i fjor forbaud Taliban-regimet alle kvinner frå universitet i Afghanistan....

Difor er det vanskelegare å streike i Storbritannia enn i Noreg

Høgare levekostnadar, rente som stig, sår etter pandemien, krig og politisk uro. Det er ikkje merkeleg at arbeidstakarar i mange europeiske land går ut i...

«Unge i dag føler seg ofte oversett og utilstrekkeleg representert»

Dette er eit meiningsinnlegg, som gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Som ungdom i eit lokalsamfunn kan eg ikkje anna enn å legge merke til...

Håvard (19) meiner politisk språk er så komplisert at det nesten er komisk

– Om ein held fram med å bruke eit språk som stenger ute befolkninga, så vil det kunne skade demokratiet, seier Håvard Bergseng Rødsand...

Nyheitsquiz: Reserveprins, Golden Globe og Brasil-demonstrasjonar

Var det litt vanskeleg? Då kan du friske opp kva som har skjedd med: https://framtida.no/2023/01/13/vekas-viktigaste-nnpf-demonstrasjonar-i-brasil-og-vaksine-for-bier  

Nyheitsquiz: Flygande trofé, MGP og togmilliardar – kva har du fått med deg?

Treng du ei oppfrisking på kva som skjedde denne veka? Les Vekas viktigaste: Influensa, varmerekord og Shabana Rehman

Vekas viktigaste: Influensa, varmerekord og Shabana Rehman

Nye reglar for å kjøpe bustad Fleire nye lover tredde i kraft 1. januar. Ei av desse er den nye finansavtalelova, som blant anna tek...

«Det er på høg tid med ei samtykkelov som definerer valdtekt som sex utan samtykke»

Måndag 19. desember overleverte Straffelovrådet si utgreiing og gjennomgang av seksuallovbrot innanfor straffeloven, der dei føreslår fleire omfattande endringar. Leiar av rådet Linda Gröning,...

Nyheitsquiz om året som gjekk

Les også oppsummeringa vår: Nyheitsåret 2022
ANNONSE

MEIR OM nyheitsquiz

MEST LESE