ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Politikk

Tema: Politikk

Samde om fleire lærarar og flyktningar

Etter å ha forhandla i litt over to veker, vart Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF einige om statsbudsjettet for neste år onsdag ettermiddag. – Vi...

Historisk nederlag for Angela Merkel

– Åtte veker etter valet til Bundesdagen har freistnadane for å danna ei regjering hittil ikkje gjeve resultat, og vi står no ovanfor ein...

Senterungdommen vil ha eit løft for frivillige

– Forslaget frå regjeringa til statsbudsjett er eit einaste stort svik mot frivilligsektoren og vil ha store negative konsekvensar i spesielt barn og fritidstilbodet...

– Aldri følt meg degradert fordi eg er ung

– Eg hadde mykje familie som var spreidd rundt i Noreg, både i Hedmark, Akershus, Østfold og Hordaland. Alle hadde veldig ulik sosial bakgrunn...

Eldre menn og yngre kvinner mest aktive i politikken

Det fortel Statistisk sentralbyrå (SSB) som har sett nærmare på Levekårsundersøkinga 2017 og deltakinga til befolkninga i organisasjonar. Gjennomgangen viser altså at flest eldre menn...

Slik ville Stortinget ha sett ut om berre førstegongsveljarane fekk bestemma

Stortinget ville ha sett ganske annleis ut dersom berre dei yngste veljarane hadde fått stemma. Det går fram av veljarundersøkinga etter stortingsvalet i september,...

Ville verda vera meir fredsam viss det var fleire kvinnelege leiarar?

I løpet av opningsmånadene til første verdskrigen, midt i den brennande jingoismen som rulla over Storbritannia, foreslo diktaren Dorothea Hollins frå Women's Labor League...

Ny regjering på Island?

Det islandske valet laurdag gav ikkje klare svar på kven som skal laga ny regjering, men den islandske presidenten gav Katrín Jakobsdóttir, leiaren for...

Venstre vil ha millionløft for nynorsken

– At nynorsken skal ha gode kår både i skulen og i samfunnet elles har alltid vore viktig for Venstre. Det handlar både om...

Dette har berre to statsleiarar gjort før Xi Jinping

Kina har stått stille den siste veka mens Kinas politiske retning har blitt planlagt frå hovudstaden Beijing. Det har blitt gjort kjend tidlegare at president...
ANNONSE

MEIR OM Kina

MEST LESE