ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Politikk

Tema: Politikk

Noreg markerer seg i global rapport om likestilling i politikken

Blant dei 34 landa som hadde parlamentsval i fjor er det berre Senegal som kan notera seg ein høgare del kvinnelege parlamentarikarar enn Noreg,...

Bompengeparti satsar nasjonalt – kan stela veljarar frå Frp

Det krevst 5.000 underskrifter for å bli oppført i Partiregisteret. Førebels er FNB halvvegs, ifølgje NRK. – Vi vil først og fremst satsa i dei...

Malta gir stemmerett til 16-åringar

Den maltesiske nasjonalforsamlinga vedtok måndag samsrøystes å innføra stemmerett for 16-åringar i nasjonale val. 16-åringane på Malta har hatt høve til å stemma i...

Byrådspartia misser fleirtalet i Bergen etter KrF-utmelding

– Grunngjevinga for avgjerda mi handlar i hovudsak om manglande tillit til partiet både lokalt og nasjonalt. Dette inneber både partikultur og politiske vegval,...

Stortinget seier nei til halvautomatiske våpen

– 22. juli-massakren vart utført med eit halvautomatisk våpen. Det er behov for å bli kvitt desse våpena, seier Høgres justispolitiske talsperson Peter Frølich...

– Vi må ha tillit til skulen og til lærarane

Heile 11 ungdomsskular i Bergen har fjerna karakterar som undervegsvurdering, noko som har skapa debatt i byen, inkludert blant politikarane. Leiaren i Bergen Unge Høgre...

Listhaugs statssekretær ønsker fri innvandring

Rotevatn seier dette om reaksjonane på rolla hans som ny statssekretær hjå justisministeren. – Då eg tiltredde, omtalte enkelte meg som Venstres vaktbikkje og enkelte...

Unge Høgre og FpU har mista flest medlemmar på fire år

– Eg skulle gjerne ha ei forklaring på kvifor medlemstalet går ned. Me i FpU er opptatt av å jobba for ei friare verd....

Året han var 20 vart eit vendepunkt for Per-Kristian Foss

Året var 1970. Det fanst ikkje mobiltelefonar, det fanst ikkje internett. Det mest moderne kommunikasjonsmiddelet i heimen var ein plasttelefon som kunne henge på veggen. Per-Kristian...

Sosialistisk Ungdom, Unge Høgre og Raud Ungdom veks mest blant ungdomspartia

– Utruleg artig, seier SU-leiar Andrea Sjøvoll om at partiet fekk 286 fleire betalande medlemmar i 2017. Det er det beste medlemstalet på fleire år...
ANNONSE

MEIR OM Politikk

MEST LESE