ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Overgrep

Tema: overgrep

1 av 5 kvinner utsett for overgrep

Halvparten så mange menn, 1 av 10, fortel at dei har opplevd ein form for seksuelt overgrep i barndommen, ifølgje tal frå Bufdir. Det...

– Ta fram den rettferdige harmen

Mellom 8000–22000 born opplever alvorleg vald i heimen i løpet av eit år. Det er rekna at 13 prosent av alle born blir utsett...

– Overgriparen skulle ikkje få skade fleire

Det handlar om seksuelle overgrep. Annett Berntsberg Eck har ei viktig melding til deg som har opplevd noko vondt. Du som har ei vond kjensle...

Tre måtar å prata om tafsing

Innlegget var først hos NRK Ytring Dei fleste som deltok i og kommenterte Twitter-aksjonen #jegharopplevd er stort sett samde om at det framleis finst eit...

Denne annonsen vart for drøy

I ein annonse frå Bufdir får unge moglegheita til å spørje om kor grensa går blant anna når det gjeld sex. Facebook meiner reklamen...

Åtvarar mot sexutpressing

Fleire norske ungdommar har det siste året blitt pressa for pengar etter å ha delt bilete med seksuell karakter av seg sjølv med andre...

Familievald oversett

Aftenposten har gått gjennom over 50 dommar som viser at sambuarar og familiefedrar som i årevis har utøvd vald og framsett truslar mot kone...

Fulle jenter oftare utnytta

11 prosent av 15 år gamle jenter, svarar at dei har blitt seksuelt utnytta medan dei har vore fulle. – Dette er urovekkande høge tal....

– Får munnkorg om overgrep

Ifølgje barneombodet kan barn som ventar på slike avhøyr, få beskjed om å venta med å snakka ut om opplevingane fordi politiet fryktar at...

Éi av ti kvinner har blitt valdtatt

Tala går fram av ein ny rapport frå Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS). Senteret har gjort ein landsomfattande studie om vald,...
ANNONSE

MEIR OM overgrep

MEST LESE