ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Norden

Tema: norden

Norsk lettast å forstå blant unge i Norden

Både svenske, danske, finske og islandske ungdommar synest det norske språket er det som er lettast å forstå, viser ei ny undersøking, som Forskning.no har referert. Samtidig...

Quiz: Forstår du kva våre nordiske naboar seier?

23. mars 1962 signerte Noreg, Danmark, Finland, Island og Sverige Helsingforsavtala, som vert omtalt som «Nordens grunnlov». Difor er det på sin plass å sjekke kor...

Koronadigitalisering gjev håp for skandinavisk fagspråk: «No må vi nytte høvet»

Høgare utdanning er eit område der vi burde sett langt meir nordisk samarbeid enn i dag. Ikkje minst gjeld dette lærebøker, der engelsk tek...

Nordiske naboar vil ha eigen union – Noreg fornøgd med EØS

Det er konklusjonen i ei spørjeundersøking som mellom andre Klassekampen har fått gjennomført. Sjølv om Storbritannia er på veg ut av EU, ser det ikkje...

Finland i 100: Kan me læra oss å elska naboane våre i aust?

– På finsk skil ein mellom korte og lange lydar. Seier du «tapaan Marja», betyr det «eg vil møta Marja», men seier du «tapan...

Denne 25-åringen vil at Åland skal bli ein sjølvstendig stat

I Austersjøen mellom Sverige og Finland ligg 6.757 øyar som til saman utgjer Åland. Det er i dag eit sjølvstyrt område som høyrer til...

Vil me forstå kvarandre? – Eit språkpolitisk reisebrev

– Sen kan du gå, öh, through the shop, och upp trappan til andra våningen. Den unge mannen som stod i butikken på museet for...

«Jag vill leva jag vill dö i Norden»

Mange er så opptekne av nasjonen, nasjonalstaten og at dei er norske at det nesten står fram som kunstig eller tillært. Vi kan kanskje...

PISA: Noreg midt på treet

Det finske skulesystemet har fått mykje skryt og finske elevar kjem best ut i Norden i ein ny PISA-test. Noreg tek andreplassen blant dei...

– Ikkje gje opp å snakke norsk

– Me bruker å snakke om eit skandinavisk språk med tre dialektar og fire skriftspråk, seier Heidi Lønne Grønseth, skuleansvarleg i Foreningen Norden, som arbeider...
ANNONSE

MEIR OM norden

MEST LESE