Quiz: Forstår du kva våre nordiske naboar seier?

23. mars er Nordens dag, så kvifor ikkje finne ut om du har språkforståing nok til å samarbeide med våre nordiske grannar?

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

23. mars 1962 signerte Noreg, Danmark, Finland, Island og Sverige Helsingforsavtala, som vert omtalt som «Nordens grunnlov».

Difor er det på sin plass å sjekke kor vidt du forstår kva nokre av våre nordiske grannar seier!

Vi startar språkferda på Færøyane:

Resultat:  

Vurdering:  

Om dette gjekk veldig dårleg, så bør du kontakte ein tilfeldig færøying for omsetjingshjelp!

Kanskje gjer du det betre om det er danske og svenske gloser:

Resultat:  

Vurdering:  

Om du vil betre dansken din endå nokre knepp, så kan du lære nokre tips og gloser frå Jakob Oftebro! For kven kan vel seie dei meistrar dansk utan å vete kva «flødeskum» er? (Og det er viktig at du ikkje snøvlar i uttalen.)

Lat oss sjekke kor godt du hadde klart deg på Island, utan ordbok:

Resultat:  

Vurdering:  

 

Om du framleis vil bryne deg på ein språkquiz eller tre, så treng du ikkje leite utover landegrensene. Du kan teste kor god du er i lule-, sør- eller nordsamisk!


Visste du at talet på samiske elevar er det høgaste på 13 år? – Har blitt meir kult med samisk

Aile Maria Martinez Hætta (15) og Mia Kristine Nystad Eskonsipo (15) vil halda fram med samisk på vidaregåande til hausten. Foto: Privat