23. mars er Nordens dag, så kvifor ikkje finne ut om du har språkforståing nok til å samarbeide med våre nordiske grannar?
Bente Kjøllesdal

23. mars 1962 signerte Noreg, Danmark, Finland, Island og Sverige Helsingforsavtala, som vert omtalt som «Nordens grunnlov».

Difor er det på sin plass å sjekke kor vidt du forstår kva nokre av våre nordiske grannar seier!

Vi startar språkferda på Færøyane:

Resultat:  

Vurdering:  

Om dette gjekk veldig dårleg, så bør du kontakte ein tilfeldig færøying for omsetjingshjelp!

Kanskje gjer du det betre om det er danske og svenske gloser:

Resultat:  

Vurdering:  

Om du vil betre dansken din endå nokre knepp, så kan du lære nokre tips og gloser frå Jakob Oftebro! For kven kan vel seie dei meistrar dansk utan å vete kva «flødeskum» er? (Og det er viktig at du ikkje snøvlar i uttalen.)

Lat oss sjekke kor godt du hadde klart deg på Island, utan ordbok:

Resultat:  

Vurdering:  

 

Om du framleis vil bryne deg på ein språkquiz eller tre, så treng du ikkje leite utover landegrensene. Du kan teste kor god du er i lule-, sør- eller nordsamisk!


Visste du at talet på samiske elevar er det høgaste på 13 år? – Har blitt meir kult med samisk

Aile Maria Martinez Hætta (15) og Mia Kristine Nystad Eskonsipo (15) vil halda fram med samisk på vidaregåande til hausten. Foto: Privat

LES OGSÅ

ANNONSE