ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Naturvernforbundet

Tema: Naturvernforbundet

Skogen veks uforklarleg fort

Produksjonsevna i skogen målt etter høgdeveksten var over 40 prosent høgare i perioden 2009 til 2014 enn i åra før, viser ein studie som...

– Det trengs meir klimapolitikk

I dag la regjeringa og samarbeidspartia fram oppdaterte framskrivingar av klimautsleppa. Dei forventa utsleppa går nedover, men når ikkje målet for 2020.   Tala som...

Sjå klimafilmen med Thomas Hayes

– Eg trur me klarar togradersmålet, seier Kasper. Karakteren til Thomas Hayes viser til det internasjonale målet om å avgrense den globale oppvarminga til under...

OD til oljekatastrofe i Nigeria

Over 500 elevar på Elevtinget stemte i går fram ungdom som er ramma av miljøkatastrofa i Nigeria som årets Operasjon Dagsverk (OD). Leiar for...

Miljøtoppar: Dette er dei største sigrane og nederlaga

Dagsavisen har intervjua dei tre miljøtoppane, som til saman har leia tre store miljøorganisasjonar i Noreg i 40 år. Arild Hemstad har vore leiar...

Bunadskledd motstand til Eurodok

Filmen er ein av dei tolv norske dokumentarfilmane som skal visast under Eurodok-festivalen i Oslo 9.– 13. mars. Men først skal filmen til Førde. LES...

Vil gjera dette ulovleg

Nye vedomnar har nesten 90 prosent lågare utslepp enn gamle, og det er no på tide å forby bruken av gamle omnar for å...

COP21: Dei store spørsmåla er framleis uløyst

– Blir dette vedteke er me heilt avhengige av ein massiv forsterkning av klimakutta, særleg frå rike land, raskt. Om ikkje vil me møta...

Sundtoft får leiarrolle i Paris

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har fått oppgåva å leie forhandlingane om ambisjonane i den nye klimaavtalen i COP21. Ho skal leie forhandlingane saman med...

Naturvernarar jublar over daude tre

I fjor var det 82,5 millionar kubikk død ved i den produktive skogen i Noreg. Det er ein auke på 45 prosent sidan i...
ANNONSE

MEIR OM Naturvernforbundet

MEST LESE