13 organisasjonar klagar på driftsløyvet til Nordic Mining i Førdefjorden

Ei rekkje organisasjonar, mellom dei Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace og WWF Noreg, har klaga på vedtaket om å gi Nordic Mining driftsløyve.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Nordic Mining er tildelt driftskonsesjon for eit omstridt gruveprosjekt på Engebø ved Førdefjorden. Selskapet har tidlegare fått løyve til å deponere 250 millionar tonn gruveslam i Førdefjorden.

No meiner fleire organisasjonar at saksbehandlinga er ugyldig og krev omgjering av vedtaket.

Silje Lundberg. Foto: Naturvernforbundet

– Vi meiner dette strid med både naturmangfaldslova, minerallova og forvaltningslova, seier leiar i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

Felles klage er no sendt inn av Naturvernforbundet, Greenpeace Noreg, WWF Noreg, Norske Lakseelver, Nausta Elveeierlag, Sabima, Framtiden i våre hender, Noregs Kystfiskarlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sogn og Fjordane Turlag og Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane.

Frå før av har Natur og Ungdom og Noregs Fiskarlag òg klaga på vedtaket.