ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Natur

Tema: Natur

«Nei til bygging av firefelts motorveg over Lågendeltaet»

Dette er ei utsegn sentralstyret i Raud Ungdom har vedteke. Verda står i ei naturkrise. På berre 50 år har verdas dyrebestandar vorte redusert med...

Alle artar er ikkje like viktige for økosystema

Bortsett frå sjølve eksistensen er ikkje alle artar like viktige. Somme er såkalla nøkkelartar som held økosystema saman – og forsvinn dei, vil mange...

Hundrevis av sjøløver døydde av fugleinfluensa i Peru

Dei døde dyra er funne i til saman åtte verna kystområde i det søramerikanske landet, opplyser det nasjonale miljøverndirektoratet. Over 55.000 fuglar er registrerte døde...

Sjå dei morosamaste dyrebileta frå 2022

Kvart år vert dei morosomaste bileta i verda kåra. Både amatørar og profesjonelle kan delta. Konkurransen vart oppretta både for å underhalde og for...

Verda skal verna 30 prosent natur fram mot 2030: – Vil ikkje vera gratis

I morgontimane i dag vart partane einige om ein ny naturavtale, som har vore målet for FNs naturtoppmøte (COP15) i Montreal i Canada. Landa har...

Kvart år sit 18 storkvalar fast i norske garn

I snitt blir det fanga 7 knølkvalar og 11 spekkhoggarar i norske sildegarn kvart år. Dei fleste slepp frå det med livet i behald,...

WWF etterlyser «Parisavtale» for naturen 

– Vi må få på plass ein eigen «Parisavtale» for naturen som sørgjer for at vi stoppar og reverserer den dramatiske utviklinga allereie innan...

«Vi må redde det biologiske mangfaldet»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Førre veke kom WWF sin Living Planet-rapport om naturen sin tilstand ut, og vi må...

Quiz: Slå, skrik eller spring – Kva gjer du når du møter skumle dyr i naturen?

Det er 12.000 år sidan menneske var jegarar og sankarar, og sidan då har det berre blitt lettare og lettare å komme seg gjennom...

Innsjøane i verda krympar

Forskarar ved universitetet i Texas har analysert 1,4 millionar innsjøar verda over. Dei har mellom anna brukt satellittbilete som viser månadleg vasstap i åra...
ANNONSE

MEIR OM Natur

MEST LESE