ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Narkotika

Tema: Narkotika

AUF og Unge Venstre om rusreform: – Slik lovene er no verkar straff som ei barriere på å be om hjelp

– Vi i AUF støttar prinsippet om avkriminalisering, og reforma slik ho er no. Men vi ønskjer at det skal vere meir pengar på bordet...

Jurist Hans Fredrik Marthinussen svarar på spørsmål om rus og straff

Kva for nokre rusmiddel er lovlege? Kan ein bli straffa for bruk av legale rusmiddel? Kva skjer om politiet tek i bruk metodar dei...

Norsk ungdom og rus: – Det hjelper ikkje å straffe nokon heile tida

Tuva Tveit-Sletten (18) og Pia Tveit-Sletten (18) frå Bergen tenkjer at narkotika og andre rusmiddel generelt er noko negativt. Av både legale og illegale...

Kva kan du om rusmiddel?

Her har du ein quiz der du kan teste dine kunnskapar om rusmiddel! Vi i Framtida.no oppmodar ikkje til bruk av rusmiddel.  

Avkriminaliseringa i Portugal: – Det er altfor lett å få tak i rusmiddel

Portugal var det fyrste landet i Europa som avkriminaliserte bruken av alle typar rusmiddel. Avkriminaliseringa vart innført allereie i 2001, og betyr i praksis...

Svenske SKAM tilbyr rus-chat til sjåarane

Den svenske ungdomsserien Strula kan minne litt om NRK-suksessen SKAM. SVT-serien følgjer fiktive unge svenskar, men baserer seg på djupneintervju med ekte tenåringar for å sikre at...

Ein av fem unge på vidaregåande har brukt cannabis

Det viser ei spørjeundersøking Folkehelseinstituttet har gjennomført. 3.500 elevar frå 34 vidaregåande skular deltok i undersøkinga. Ein av fem elevar rapporterte erfaring med bruk av cannabis, det vil...

Regjeringa vil avkriminalisere innehav og bruk av mindre mengder narkotika

Fredag presenterte regjeringa si nye rusreform. I staden for å straffast med bøter og fengsel får folk som blir tekne med ulovlege rusmiddel, plikt til...

«Venstre har noregsrekorden i misbruk av overdoseargumentet»

Venstre og Unge Venstre sender i desse dagar omtrent likelydande lesarinnlegg til aviser over heile landet om rusreforma, litt justert frå avis til avis...

Torkel (29) om rusavhengigheit: «Det er ikkje skamfullt å søke hjelp. Det er modig»

«Vi var ikke som alle andre barn,» seier eit nytt fjes på klinikken. Eg har ikkje sett han før. Det er tross alt berre...
ANNONSE

MEIR OM meining

MEST LESE