Kraftig auke i kokainbeslag i fjor

Politiet beslagla store mengder narkotika i 2023. Særleg gjeld det kokain, der dei fire største beslaga i noregshistoria vart registrerte i løpet av året.

NPK-NTB
Publisert

Ifølgje Kripos har det ikkje vorte beslaglagt meir narkotika i Noreg sidan 2014, skriv NRK.

Etter cannabis, som står for 40 prosent av beslaga i Noreg, er det kokain som er det vanlegast brukte stoffet i Europa. Kokainbeslaget i Noreg auka med 29 prosent i fjor, ifølgje politiet.

– I 2023 vart det beslaglagt 2292 kilo kokain i Noreg. Dette er meir kokain enn det vart beslaglagt totalt mellom 2000 og 2022, seier leiar for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Solvik.

Dei fire rekordbeslaga av kokain vart gjort i Oslo og Vest politidistrikt.