ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Miljøgifter kan påverke arvestoff i tre generasjonar

Endringane i arvestoffa kan føre til ulike sjukdommar som forstyrrar pubertet og infertilitet, ifølgje Forskning.no. Vanlegvis går slike endringar over på ein generasjon, men...

Sløsar mest med straum i verda

Vi bruker dobbelt så mykje straum som svenskane og 70 prosent meir enn danskane. Også om sommaren toppar Noreg straumforbruksstatistikken. Og vi bruker straum for...

Denne frakta slepp ut mest

– Vi reknar det som sannsynleg at etterspurnaden etter miljøvennleg transport vil bli stadig større i framtida. Dessutan er det mykje som tyder på...

16 millionar til natur i skulen

I fjor fekk om lag 100 skular tilskot til å utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg utandørs, i skulen sitt nærmiljø. I år er det sett...

Gode pengar i tomflasker

Hjelpekorpsa har plassert ut over 1.000 innsamlingsbehaldarar for flasker og boksar i fjellheimen. Det gir millionar av pantepengar i kassa. Behaldarane er plasserte ut i...

Dårleg luft vil drepa millionar kvart år

Sist veke rapporterte Framtida.no at tusenårsmålet til FN om reint vatn er nådd. 88 prosent av alle menneske i verda har no tilgang til...

EU let seg ikkje truge

Miljøministrane i EU var samla til møte i Brussel fredag og skulle der mellom anna skulle diskutere avgiftene på klimautslepp frå flytrafikken etter at...

Framande planter og smådyr truar

Nykomarane kan true sårbare artar i det fint avbalanserte økosystemet, seier forskarar. Vitskapsfolk og turistar som besøkjer regionen rundt Sørpolen, har ofte med seg plantefrø...

Slik skal det bli færre bilar i byane

Det er forventa ein dramatisk folkevekst i byområda dei komande åra. Berre i Oslo-området er det venta 350.000 fleire innbyggjarar dei neste 30 åra. –...

Samarbeid skal redde verdshava

– Hava er i fare, og utfordringa er så enorm at det ikkje finst noko land eller nokon organisasjon som kan takle dette på...
ANNONSE

MEIR OM Miljø

MEST LESE