ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mental helse

Tema: mental helse

Mental Helse Ungdom: – Tiltaka har gjort større skade enn viruset

For første gong har Mental Helse Ungdom sendt ut ei landsdekkande undersøking for å sjekka korleis det står til med den psykiske helsa til...

Boksar for betre mental helse: – Det er vanskelegare for gutar å opne seg

Kjeldene «Amir» og «Karl» i denne saka ønsker å vere anonyme av omsyn til eige privatliv. Framtida.no kjenner identiteten deira. – Når det er mykje...

Aukande press på psykisk helsetilbod til barn og unge

Rapporten følgjer opp fjorårets situasjonsskildring og viser at utfordringane i tenestetilbodet truar pasienttryggleiken. – Sjølv om pandemien er over for denne gongen, vil etterverknadene for barn...

Stor auke i spørsmål frå ungdom

– Ung.no er viktig for norske ungdommar, det ser vi av auken. Her får dagens unge svar på spørsmål dei kanskje kvir seg for...

– Eg er ikkje ein av dei

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine eigne haldningar. Eg sit samankrølla i sofaen, med hovudet i tastaturet og tårer som...

«Slik tek du vare på deg sjølv når krig dominerer nyheitsbiletet»

Dette innlegget stod først publisert på Instagram og er gjengjeve med løyve. Om du vakna i dag, såg på nyheitene og følte deg stadig...

Sofie (20): «Konstant oppdatert – eit paradoks»

Sidan 2020 har omgrepet «normalt» endra seg for mange. Eg hadde aldri trudd at karantene og munnbind skulle verte normalt. Heller ikkje daglege oppdateringar om...

«Tenk på dette, neste gong du høyrer homo bli brukt som skjellsord»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar. Eg ønskjer meg meir forsking på levekåra til unge skeive. SSB sleppte ein...

Arrangerer «En psykt vanlig uke» : – Alle skal ha ein stad å gå til

– Festivalen blei opphaveleg starta fordi studentforeiningane på Gløshaugen meinte det var litt lite fokus på mental helse. Det fortel leiar for En psykt vanlig...

Debattsatsing: Skriv om psykisk helse

I samband med En psykt vanlig uke 14.-20. mars skal Framtida.no ha ekstra fokus på psykisk helse på debattfronten. ⁠ Me ynskjer å kaste lys på...
ANNONSE

MEIR OM Debatt

MEST LESE