ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mental helse

Tema: mental helse

Høie er uroa, men kjem ikkje med krisepakke for psykisk helse

– Eg deler bekymringa for den utviklinga vi har sett, spesielt siste halvdel i 2020, sa Høie i spontanspørjetimen i Stortinget onsdag. Han viste til...

Over 1100 studentar vil spleisast med ein venn: – Skjønte no at vi måtte ta saka i eigne hender

– Det har vore mykje snakk om einsemd under pandemien, men dei konkrete tiltaka har i stor grad uteblitt. Vi skjønte no at vi...

«Hjelp, kva om samfunnet opnar igjen?»

Teksten stod først publisert hjå Psyktærlig og på Instagram, og er sett om og gjengjeven med løyve frå forfattaren.  No nærmar det seg eitt år...

Vil etablere hjelpetelefon for studentar

– Det er strålande om dette kjem på plass, spesielt når det vert gjort i tett samarbeid med samskipnadene, seier velferds- og likestillingsansvarleg i...

Ny FHI-undersøking: Éin av tre studentar føler seg einsame

– Psykisk helse og livskvalitet blir prega av smitteverntiltaka. Men framtidsoptimismen er høg, sannsynlegvis fordi folk veit at situasjonen er mellombels, og dei gler...

Isak (17) vann talekonkurranse ved å snakke om si eiga psykiske helse: – Mi hjartesak

– Det var sjølvsagt vanskeleg å skrive om noko så ærleg, men det er verd det. Eg håpar dei som slit søker hjelp og byrjar...

Nær halvparten av dei unge kjenner seg einsame under pandemien

Frå april til november oppgav i gjennomsnitt 37 prosent av dei unge mellom 16 og 19 år at dei var einsame på grunn av...

Fleire unge treng nokon å snakke med under pandemien

Spesielt opplever tilbodet som blir kalla Kors på halsen , ein kraftig auke i talet på førespurnader frå barn og unge under pandemien. Røde Kors opplyser i...

Over halvparten føler einsemd under koronaen

Ifølgje Stavanger Aftenblad viser studien ein markant auke i einsemd, og unge og studentar er særleg sårbare grupper. – Einsemd er ein plagsam og smertefull tilstand som...

Inviterte Herman Flesvig til kjellarstova for å snakka om følelsar: – Det er jo litt tabu for gutar

– Det er jo litt tabu for gutar å snakke om følelsar, seier Oskar Fjørtoft på telefon til Framtida.no.  25-åringen er programleiar for Youtube-serien Føler'n, der dei inviterer...
ANNONSE

MEIR OM mental helse

MEST LESE