ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Matte

Tema: Matte

Firarkravet i lærarutdanninga blir skrota

For dei som ikkje har høg nok poengsum, vil dagens ordning med firarkrav i matte framleis gjelde. Det skriv regjeringa i ei pressemelding. – I...

Ap og Sp samde om å droppe firarkravet i matte i lærarutdanninga

Ap og Sp har vorte samde om å droppe kravet om at studentar må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn...

Seks av ni parti er mot mattekrav for lærarstudentar

Kravet om minstekarakter 4 gjeld for dei lærarstudentane som har den minst avanserte matematikken frå vidaregåande skule. Det har vore betydeleg motstand til dette...

Lærarorganisasjonar kritiserer ny matteeksamen

Ifølgje Aftenposten kjem organisasjonane med kritikken i eit brev til Kunnskapsdepartementet. Dei meiner det er «svært uheldig å gjøre endringer i eksamensordningene uten gode...

SV foreslår «ein tredje veg» i betent karakterstrid for lærarar

SV har saman med Sp og Ap lenge kjempa mot mattekravet på lærarutdanningane, som regjeringa innførte hausten 2016. No foreslår partiet ei mellomløysing: Å halde...

Storsatsing på realfag gav toppkarakterar

– Her er det flest realfagselevar i landet, seier Karl Roar Vigmostad om St. Olav vidaregåande skole i Stavanger. Ved skulen får realfag-elevane tilbod om...

Går på ungdomsskulen, men tar matte på vidaregåande

– Ungdomsskulematten er ganske kjedeleg, seier Stian Glenne (15). På Kristianslyst skule i Stavanger fekk sju matte-flinke elevar i haust tilbodet om å ta teoretisk...

– Hjernen er mitt viktigaste verktøy

– For ein matematikar er ein smultring og ein kaffekopp heilt like, forklarar Fredrik Meyer, stipendiat ved Universitetet i Oslo. Framtida.no besøker han på Matematisk...

God lærar utan firar i matte

Eg vil bli lærar av fleire grunnar. Mest fordi eg ynskjer å inspirere, lære og bli kjent med menneske. Men óg fordi eg har...

Lærarstudentar får ta ny matteeksamen

På fleire universitet og høgskular vart det gjort formelle feil på prøven etter forkurset i matematikk. Studentar ved desse studiestadane skal no få ta...
ANNONSE

MEIR OM Lærarutdanning

MEST LESE