ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Matsvinn

Tema: matsvinn

Folk kastar mindre mat enn før korona

FNs klimapanel meiner at matsvinn står for mellom åtte og ti prosent av dei totale menneskeskapte klimagassutsleppa. Og i Noreg skjer over halvparten av...

Nesten 1000 millionar tonn mat blir kasta kvart år

17 prosent av all mat i verda blir kasta. Mengda svarer til 23 millionar fullasta 40 tonns lastebilar, som er nok til å lage...

Vi handlar mat og drikke for 44,4 milliardar i sommar

− Vi ser igjen ein sterk sommarhandel av mat og drikke. Etter julehandelen er det månadene mai til august som er viktigast for omsetninga...

Slik vil Kristiansand kommune bli best på matsvinn

– Det medfører store klimagassutslepp å produsere denne maten som vi berre kastar. Hadde vi fjerna matsvinnet i Norge, ville ein kutta utslepp tilsvarande...

«Anno»-Enok reagerer på matkasting – oppmodar til boikott av NorgesGruppen

– Ein blir jo sint når ein ser at god mat vert kasta. Det er ekstra provoserande at norske butikkar kastar mat som har...

Samarbeidar mot matsvinn: maten du hiv kan andre ete

– Det er fleire ting som er feil når det finst folk i Oslo som ikkje har råd til skikkeleg mat, samtidig som det...

Ein tredel av fiskefangstane i verda vert kasta

Rundt ein firedel av det som vert kasta, kjem av at fiskarane kastar fisken tilbake på havet fordi han er for liten eller av...
ANNONSE

MEIR OM fiske

MEST LESE