ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema LO

Tema: LO

Slik vil LO auke statusen til yrkesfaga

– Om fagskulane blir styrkte til ei «høgare» yrkesfagleg utdanning, kan det føre til at elevane vel yrkesfag, meiner ho. Målet til LO-leiaren er å...

Skal ikkje tapa på å ta utdanning

Arbeidsløysa held fram med å auka i Noreg. I august var det 93.800 personar heilt ledige og arbeidssøkarar på tiltak, tilsvarande 3,4 prosent av...

«Gutta på golvet» flyktar frå Frp

Saka var først publisert i Bladet Sunnhordland. Grasrota i Industri-Norge gjev regjeringspartiet Frp liten tillit på meiningsmålinga Ipsos MMI har utført blant medlemmene i det...

Fleire bryt lova

– Eg skulle ynskje at brotprosenten var lågare enn det han er. Det er ganske godt kjent at ein arbeidstakar skal ha kontrakt. Kvifor...

– Me manglar 140.000 jobbar

Sjølv om arbeidsmarknaden er stabil, fører auka folketal til fleire arbeidsledige, meiner LO. Onsdag neste veke legg regjeringa fram Revidert nasjonalbudsjett som spikrar pengebruken for...

Til kamp for ungdommen

Tony Eriksen meiner at foreldre må snakka med ungane sine om første mai og rettane deira i arbeidslivet. 27-åringen var den første som tala...

Sjokkert over landbrukspolitikk

  – LO som organisasjon reagerer kraftig på måten landbruket blir behandla på i erklæringa. Landbruket og fiskerinæringa er grunnlaget for industrien i distrikta, og...

Nei til søndagsope

Lovverket i dag set ei grense for kva for butikkar som kan ha ope på søndag. Berre daglegvarebutikkar under 100 kvadratmeter – såkalla Brustad-buer...

Sjekka arbeidstilhøve

– Me har vitja arbeidsplassar både i Sunnfjord, Nordfjord og i Sogn. Stort sett må me vel seia at me har blitt godt mottekne,...

Stein for stein vinn vi kampen

  Det er eit vegskilje når LO-kongressen vedtar at Noreg må avklare med EU at faglege rettar skal ha forrang framfor EØS-avtalen, og det er...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidsliv

MEST LESE