ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema LO

Tema: LO

Nei til søndagsope

Lovverket i dag set ei grense for kva for butikkar som kan ha ope på søndag. Berre daglegvarebutikkar under 100 kvadratmeter – såkalla Brustad-buer...

Sjekka arbeidstilhøve

– Me har vitja arbeidsplassar både i Sunnfjord, Nordfjord og i Sogn. Stort sett må me vel seia at me har blitt godt mottekne,...

Stein for stein vinn vi kampen

  Det er eit vegskilje når LO-kongressen vedtar at Noreg må avklare med EU at faglege rettar skal ha forrang framfor EØS-avtalen, og det er...

– Historisk godt nynorskvedtak i LO

- Mållaget er veldig glade for at LO, som ein stor og viktig samfunnsaktør, tek eit så klart standpunkt for nynorsk, og ynskjer å...

Truar med å vrake EØS

– Seier Høgsterett at EU-retten går framfor eit grundig knesett prinsipp i norsk arbeidsliv, blir det ikkje berre reforhandling av EØS-avtalen – då blir...

Denne plakaten skaper debatt

Landsorganisasjonen (LO) og Elevorganisasjonen har inngått eit samarbeid om ein plakat, der det er mogleg for lærlingar å melda seg inn i begge organisasjonane...

På patrulje for sommarvikarane

Den årlege sommarpatrulja frå LO Hordaland avslutta med innsats på Voss sist veke. Samtidig som Arild Grimastad Iversen og Sonia Pandher hadde kontakt med...

LO-patrulje fann lovbrot

Onsdag førre veke var LO Hordaland sitt Ungdomsutval på sommarpatrulje i Kvinnherad. Dei sjekka opp i arbeidssituasjonen til ungdomar. – Vi er ikkje ute etter...

Vikarar får raskt jobb

– Mange trur at vikarar går frå det eine kortidsengasjementet til det andre i lang tid og at dei har ein svært usikker jobbsituasjon....

Brei dugnad for fleire læreplassar

Ved utgangen av 2011 var det registrert vel 15 000 godkjende kontraktar, 3000 færre enn det som trengst i 2015.  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kallar...
ANNONSE

MEIR OM Fagopplæring

MEST LESE