LO-leiaren sjokkert over blåblå landbrukspolitikk

Gerd Kristiansen meiner LO bør gå saman med bøndene og fiskarane for å stå imot høgrebølgja.


Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Sjokkert over landbrukspolitikk

 

– LO som organisasjon reagerer kraftig på måten landbruket blir behandla på i erklæringa. Landbruket og fiskerinæringa er grunnlaget for industrien i distrikta, og dermed også for arbeidsplassane til titusenvis av LO-medlemmer, seier Kristiansen til Klassekampen.

LES OGSÅ: Slik vil dei endra Noreg

Sentraliseringspolitikk
Den påtroppande regjeringa legg opp til kutt i landbrukssubsidiane og vil samtidig at fiskeriet i større grad skal baserast på få og større hamner.

– Dei seier det ikkje rett ut, men politikken til Høgre og Frp er ein motor for sentralisering av Noreg. I primærnæringane finst grunnlaget for lokale arbeidsplassar, spreidd busetjing og eit velutbygd, desentralisert velferdstilbod. Forsvinn bøndene og fiskarane, riv du teppet under heile det systemet, seier ho.

LES OGSÅ:  – Historisk godt nynorskvedtak i LO

Raudgrøn møteplass
Kristiansen meiner derfor det er nødvendig å samarbeide med organisasjonane til bøndene og fiskarane, og å få på plass ei brei plattform av rørsler slik at høgrebølgja kan erstattast med raudgrøn politikk frå 2017. Arbeidarpartiet er den hovudallierte for LO, understrekar ho, men seier det er interesse i LO for å vidareutvikle møteplassar for heile den raudgrøne rørsla.