Framsida Tema Livet

Tema: Livet

Helene (25) flytta heim – sakna tilbod for unge single

– Som singel ung vaksen opplevde eg at det var lite å gjere for oss på Kvitsøy. Dei fleste er enten tilknytt idrettslaget eller...

30 prosent auke i bruk av antidepressiva blant 15-19-åringar

Berekningar NRK har gjort basert på tal frå Reseptregisteret viser at auken frå 2012 til 2020 for aldersgruppa 15–39 år, har vore på omtrent 17 prosent....

Krig fortrengjer miljø som den største bekymringa blant unge

Det viser ei spørjeundersøking blant unge i alderen 15–29 år som Opinion har gjort i samband med NHOs årskonferanse torsdag. Undersøkinga viser at seks av...

Finnane er lykkelegast i verda – for femte år på rad

Danmark kjem på andreplass på lista til World Happiness Report, følgd av Island, Sveits, Nederland, Luxembourg og Sverige. Noreg låg på femteplass i åra 2017 til...

Pandemi og andre verdskrig: Dagny (96) hadde rektor frå NS og smugla matpakkar til fangar

12. mars 2020. Noreg blir stengt ned. På pressekonferansen seier Erna Solberg at vi må førebu oss på dei strengaste tiltaka sidan den andre verdskrigen....

«Kjære Universitetet i Oslo, eg har vestlandshjerne»

Kjære Universitetet i Oslo. Haugesund er ikkje kjend for så mykje. Vi har sild. Vi har også ein statue av Marilyn Monroe, fordi faren hennar...

Undersøking: 8 av 10 ungdommar med samansette behov lite tilfreds med livet

Til samanlikning opplever 2 av 10 ungdommar i befolkninga generelt at dei har låg livskvalitet, ifølgje Ungdata-undersøkinga. – Resultata er urovekkjande. Det må setjast i...

Utdanningsval: «23-åringar har ikkje svar på alt»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  I fjor vart eg ferdig med bachelorgrada mi i utviklingsstudium. Eg var fornøgd med...

Mustafa Hasan (19) får bli i Noreg

Hasan har budd og vakse opp i Asker sidan han var seks år gammal. Han kom til Noreg frå Jordan med familien sin i 2008....

Knuser mytar om fylla og bakrus: – Eg kjem aldri til å vere bakfull på same måte igjen

Dagen derpå. Du vaknar med gjenklistra auge, tørr munn, skallebank og er uhorveleg sliten – trass i at du har sove til midt på...
ANNONSE

MEIR OM Alkohol

MEST LESE