ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kven skal snakke for framtida?

Tema: Kven skal snakke for framtida?

«Om ikkje vi kan hjelpe, kven kan då?»

Dette bidraget fekk heider frå juryen i Framtida.no og Magasinett sin skrivekonkurranse om håp for framtida. Talet på menneske på flukt har auka betydeleg det siste...

«Stortingsvalet er, og blir, eit gufs frå fortida. Unge bør krevja eit radikalt annleis demokrati»

«Klimavalet 2021» skulle bli eit vendepunkt i norsk politikk. Omsider var klima- og miljøkrisa blitt hovudsak i valkampen, etter å ha vore norske veljarar...

Uroa for framtida for velferdsstaten

Det viser ei undersøking frå Framtida.no som 270 elevar på 16 vidaregåande skular i Noreg har svara på. Grunna for låg svarprosent kan ikkje resultata...

Festen er over – slik blir framtida for økonomien i Noreg

Korleis blir økonomien for Noreg dei neste førti åra? Og kor lett blir det for politikarane å lova pengar til stadig nye velferdstiltak, anten...

Vi koloniserer framtidige generasjonar, ifølgje filosof. Kva er alternativet?

«AKKURAT NÅ» lokkar forsida på Dagbladet.no, med ord som regelrett rullar over skjermen; på VG.no blir nyhendesaker innleia med «SISTE» og «NÅ» for å...

Demokrati i ubalanse? På dette området er norske politikarar klart i utakt med unge veljarar

– Kvinner og unge støtter klimatiltak i større grad enn menn og eldre. Dei er også meir bekymra for klimaet, og mindre skeptiske til...

Skrivekonkurranse: Skriv om håpet ditt for framtida!

Innleveringsfristen er 11. oktober 2021. Hovudpremien er på 2000 kroner, og dei beste tekstane vil bli publisert på Framtida.no. Me ser etter tekstar som er tankevekkande,...

Mangfald i arbeidslivet: – Det held ikkje å vere ikkje-diskriminerande

– Dei fleste blir veldig sett ut etter å ha jobba med oss. Folk har lenge trudd at dei er inkluderande, og når dei...

Maren Benedicte (25) vert truleg den yngste på Sametinget

– Eg har brukt både gårsdagen og dagen i dag på å lande litt. Maren Benedicte Nystad Storslett gler seg over at partiet hennar Norske Samers...

– Miljø og klima er viktig, men ikkje den einaste saka som er viktig

Førstegongsveljarane på Fitjar vidaregåande skule er nøgde med at det ser ut til å bli ei ny regjering i Noreg. – Eg håpar SV blir...
ANNONSE

MEIR OM Stortingsvalet 2021

MEST LESE