ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kven skal snakke for framtida?

Tema: Kven skal snakke for framtida?

Uroa for framtida for velferdsstaten

Det viser ei undersøking frå Framtida.no som 270 elevar på 16 vidaregåande skular i Noreg har svara på. Grunna for låg svarprosent kan ikkje resultata...

Festen er over – slik blir framtida for økonomien i Noreg

Korleis blir økonomien for Noreg dei neste førti åra? Og kor lett blir det for politikarane å lova pengar til stadig nye velferdstiltak, anten...

Vi koloniserer framtidige generasjonar, ifølgje filosof. Kva er alternativet?

«AKKURAT NÅ» lokkar forsida på Dagbladet.no, med ord som regelrett rullar over skjermen; på VG.no blir nyhendesaker innleia med «SISTE» og «NÅ» for å...

Demokrati i ubalanse? På dette området er norske politikarar klart i utakt med unge veljarar

– Kvinner og unge støtter klimatiltak i større grad enn menn og eldre. Dei er også meir bekymra for klimaet, og mindre skeptiske til...

Skrivekonkurranse: Skriv om håpet ditt for framtida!

Innleveringsfristen er 11. oktober 2021. Hovudpremien er på 2000 kroner, og dei beste tekstane vil bli publisert på Framtida.no. Me ser etter tekstar som er tankevekkande,...

Mangfald i arbeidslivet: – Det held ikkje å vere ikkje-diskriminerande

– Dei fleste blir veldig sett ut etter å ha jobba med oss. Folk har lenge trudd at dei er inkluderande, og når dei...

Maren Benedicte (25) vert truleg den yngste på Sametinget

– Eg har brukt både gårsdagen og dagen i dag på å lande litt. Maren Benedicte Nystad Storslett gler seg over at partiet hennar Norske Samers...

– Miljø og klima er viktig, men ikkje den einaste saka som er viktig

Førstegongsveljarane på Fitjar vidaregåande skule er nøgde med at det ser ut til å bli ei ny regjering i Noreg. – Eg håpar SV blir...

Sofie skal verte Noregs nye diktator

– Eg trur eg skil meg ut frå andre diktatorar fordi eg nok er litt meir inkluderande og raus. Eg er kanskje ein litt...

Dei har ikkje røysterett, men meiner klimasaka ikkje kan vente: – Me må gjera noko

2,1 millionar kroner i bøter, fordelt på 129 aktivistar. Det var resultatet av «Nordic Rebellion» i Noreg, ei rekke demonstrasjonar og aksjonar utført av...

Driv valkamp på dugnad: – Vi må finne vegen medan vi går

– Vi starta jo eit ungdomsparti midt under lockdown. Dei fleste har ikkje møtt kvarandre utanom på stand, seier Simen Bondevik. Etter å ha vore...

AUF-leiaren: – Min generasjon kan verta den fyrste som leiger i staden for å eiga

– Eg bur i kollektiv i Oslo i lag med nokre vennar. Eg er nøgd med korleis eg bur, men ikkje alle er like...
ANNONSE

MEIR OM Kven skal snakke for framtida?

MEST LESE